Back to top

Výťažok z Charitatívneho gala večera putuje aj do Dunajskej Stredy

Publikované: 16. február 2018 - 9:31
V partnerskom meste Dunajskej Stredy, v Győri, sa začiatkom apríla konal IX. charitatívny „Kantharosz“ gala večer – 13. februára bola na Mestskom úrade tlačová beseda. Dôvodom bolo aj to, že výťažok z neho putoval aj do Dunajskej Stredy, pre OZ Életfa.

Sedem občianskych združení z Győru – Konzulát Borlovagrend Hungária v Győri, Első Győri Lions Club, Arrabona Lions Club, Patrónus Lions Club, Rotary Club Győr, Rotary Club Rába a Rotary Club Győrújbarát – zorganizovali charitatívny gala večer, ktorého cieľom bolo pomôcť mladým talentom s postihnutím, v ťažkej životnej situácii, rozvíjať ich talent. Počas osemročnej histórie vyzbierali viac ako 53 mil. forintov, ktoré venovali na takéto účely.

Večer, ktorý sa uskutočnil pod záštitou primátora  Győru, Borkai Zsolta, vystúpil Filharmonický orchester Győr, ktorý oslavuje svoje 50. výročie vzniku, pod taktovkou Berkesa Kálmána, nositeľa ceny Liszta a ceny Zaslúžilého umelca.

O histórii a cieľoch gala večera rozprávala členka organizačnej komisie a gestorka, Pió Márta, poukázala na to, že doteraz z príjmu gala večera podporovali deti žijúce v győrskom regióne, ale na základe iniciatívy viceprimátora Dunajskej Stredy, Zoltána  Horvátha sa v roku 2017 rozšírila oblasť pomoci aj na Slovensko, a tak sa do ich zorného poľa dostala aj Dunajská Streda.

Horváth Zoltán, ktorý je členom Rotary Clubu v Győri, si takto spomína: „Ešte v roku 2016 som v klube navrhol, okrem iných môjmu priateľovi Hartványimu Tamásovi, členovi Kantharosz gala a Rotary Clubu Győr, že ak sa charitatívneho gala večera zúčastňujú aj slovenskí vinári, prečo by nemohla časť výťažku putovať aj na Slovensko. Veď je známe, že aj u nás je veľa dobrých projektov, napríklad aj v Dunajskej Strede. Tých, ktoré sa venujú výlučne len deťom, je pomenej, ale sú. Uvedomil som si, že podobným ako doteraz podporované, je OZ Életfa, tak som vedúcej združenia, Pócs Zsuzse, naznačil túto možnosť, takže si podali žiadosť. Udalosti potom šli  »svojou cestou«: ak máme v meste  rotary club, potenciálne by mohol byť, (aj sa stalo) dunajskostredský príjemca časti výťažku. Pozitívny výsledok nemeškal, Dunajskostredský Rotary Club podporil charitatívnu akciu sumou 100 tisíc forintov. Na základe rozhodnutia organizátorov gala večera bola Občianskemu združeniu Életfa poskytnutá podpora 500 000 forintov navýšená o týchto 100 tisíc na celkových  600 000 forintov.”

Na tlačovej besede vyzdvihol predseda dunajskostredského Rotary klubu, Viola László, že radi podporujú takéto vznešené ciele, hlavne, ak je jednoznačné, že podpora slúži dobrému účelu.

Stretnutia sa zúčastnila aj Bodó Végh Veronika, ktorá uviedla, že sa v rámci dunajskostredského  „Szivárvány fejlesztő központ“ (voľný preklad: „rozvíjajúce centrum dúha“) venujú hyperaktívnym, často autistickým deťom, a takto budú môcť v žitnoostrovských škôlkach držať rodičom prednášku o prevencii, respektíve im pomôcť poradenstvom. Okrem toho venujú tieto prostriedky na  starostlivosť o dve malé deti.

Žiadosť z Dunajskej Stredy prišla aj v tomto roku, účastníci tlačovej besedy dúfajú, že sa o charitatívny gala večer bude zaujímať časom viac subjektov.

Toto ste už čítali?

Cookies