Back to top

Výťažok z tomboly na mestskom plese sa dostal na dobré miesto

Publikované: 14. február 2020 - 11:24
Včera v dopoludňajších hodinách na mestskom úrade odovzdal primátor mesta dr. Zoltán Hájos Rebeke Húsvéth a jej matke výťažok z tomboly na dunajskostredskom mestskom plese, ktorý bol začiatkom februára.
Výťažok z tomboly na mestskom plese sa dostal na dobré  miesto

Ako povedal primátor, stalo sa tradíciou, že výťažok z tomboly na mestskom plese ponúknu osobe alebo osobám, u ktorých táto peňažná čiastka nájde dobré uplatnenie tým, že ju použijú na zdravotné a liečebné účely.

„Už na začiatku plesu sme prítomným povedali, že kúpou tombolových lístkov prispievajú na charitu, že výťažok darujeme Rebeke Húsvéth“ - povedal primátor Rebeke a jej matke, hovoriac aj o dobrej nálade na plese.

Zoltán Hájos ešte dodal, že mal veľkú radosť, keď videl, ako plesajúci otvárali svoje peňaženky a na liečbu dievčatka sa tak podarilo vyzbierať doteraz najvyššiu sumu, 3100 eur.

„Je pre nás veľkou cťou, že ste mysleli na nás“ - povedala Rebekina mama, ktorá poďakovala primátorovi za šľachetné gesto, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa o to pričinili.

Toto ste už čítali?

Cookies