Back to top

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2022

Publikované: 28. január 2022 - 10:43
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“.
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2022

mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“.

Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 1. januára 2022 od 0:00 hod. do 31. januára 2022 do 24:00 hod.

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

Elektronický formulár na podávanie žiadostí:

https://egov.dunstreda.sk/EFormCgFiller.ashx?FormID=00305383.A0003097.000000267.ZiadostPoskytnutieDotacie_PO_SkHu

DO VAŠEJ POZORNOSTI! V prípade problémov s nahrávaním súborov, podpísaním formulárov alebo iných problémov skúste odinštalovať aplikácie slovensko.sk zo svojho počítača  a následne opäť nainštalovať ich nové verzie:

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/aplikacie-pre-kvalifikovany-el

Pri používaní starých verzií aplikácií môžete natrafiť na problémy v súvislosti s podávaním Vašej žiadosti.

Toto ste už čítali?

Cookies