Back to top

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2024 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Publikované: 17. december 2023 - 16:00
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2024“.
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2024 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 1. januára 2024 od 0:00 hod. do 31. januára 2024 do 24:00 hod.

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

Elektronický formulár na podávanie žiadostí, úplné znenie Výzvy č. 1/2024 a ďalšie materiály nájdete na webovom sídle mesta www.dunstreda.sk.

Toto ste už čítali?

Cookies