Back to top

Výzva na predkladanie návrhov na verejné ocenenia nášho mesta

Publikované: 6. január 2023 - 9:26
Samospráva mesta Dunajská Streda aj v roku 2023 očakáva návrhy spoluobčanov na verejné ocenenia nášho mesta:
Výzva na predkladanie návrhov na verejné ocenenia nášho mesta

Vážení spoluobčania,

v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujeme s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na verejné ocenenia nášho mesta:

  • Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda
  • Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE
  • Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS
  • Cena primátora mesta Dunajská Streda
  • Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda

Lehota pre predkladanie návrhov:

31. januára 2023 (vrátane)

Vyplnené a podpísané návrhy na ocenenie prosíme zaslať na adresu:

Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,

alebo odovzdajte osobne v podateľni Mestského úradu Dunajská Streda.

Uzavretú obálku označte, prosím, nápisom

Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023 - návrh“.

Ďalšie informácie a formulár na predkladanie návrhov nájdete tu: https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._23_2021_mestske_ocenenie.pdf .

Toto ste už čítali?

Cookies