Back to top

Výzva na súťaž: X. Do práce na bicykli

Publikované: 3. jún 2023 - 10:57
Najväčšia kampaň na podporu udržateľných spôsobov dopravy na Slovensku začala na začiatku apríla písať svoju desiatu kapitolu.
Výzva na súťaž: X. Do práce na bicykli

Do práce na bicykli – do súťaže sa prihlásila aj samospráva Mesta Dunajskej Stredy

Vyhlasovateľom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Samospráva Dunajskej Stredy sa do kampane už prihlásila, družstvá z Dunajskej Stredy sa môžu zaregistrovať až do 7. júna 2023 na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu , kde sú uverejnené aj podrobné informácie o súťaži. Miestne inštitúce, organizácie, školy a firmy môžu vytvoriť 2 až 4-členné tímy.

Do súťaže sa započítajú iba kilometre absolvované medzi pracoviskom a bydliskom. Najlepšie tímy získajú hodnotné ceny.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies