Back to top

Výzva týkajúca sa pomníkov v starom maloblahovskom cintoríne

Publikované: 6. február 2017 - 16:29
Samospráva mesta Dunajská Streda upozorňuje terajších a bývalých obyvateľov Malého Blahova, že pomníky a náhrobné kríže v starom cintoríne, ktoré sú ešte v dobrom stave, určila na revitalizáciu a po nej ich umiestnia v jednej na to určenej časti cintorína.

Výnimku má len oplotený hrob rodiny Gálffy, v ktorom leží okrem iných napríklad statkár Gálffy Ignác, dôstojník z roku 1848, Gálffy István, generálny prokurátor Bratislavskej župy či Gálffy György, strojný inžinier. Mesto ho chce vymenovať za pamiatku.

Mesto Dunajská Streda tak koná na základe konsenzu vyplývajúceho zo stretnutia s obyvateľmi, dotknutých poslancov a miestneho historika.  
Vedenie mesta požiadalo miestneho historika, Attilu Nagya, aby zhotovil zoznam hrobov s pomníkmi v stave, ktorý je vhodný na ich premiestnenie, ktorý uvádzame:  

Žiadame obyvateľov, príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem obnoviť na vlastné náklady pomník zosnulého uvedeného v zozname, ktorý by potom bol umiestnený na mieste určenom mestom, aby to oznámil mestskému úradu:

Mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +031 590 3911, E-mail: primator [at] dunstreda.eu

Pomníky v starom maloblahovskom cintoríne, na ktorých je ešte čitateľný nápis:

– Ollé Árpád (+1931)
– Klempa Juliska (?)
– Végh Albert (+1891. április 16.)
– Budi Valter (1887?–1932)
– Csémy Julianna (?)
– Molnár Vendel (1859–1945)
– Nagy Lacika (1936–1937)
– Mátis János (1806–1868) a Mátis Eleonóra (+1874)
– Molnár Károly (+1903) a Mátis Teréz (+1907)
– Márkus László (1951–1957)
– Mátis Jánosné Csiba Eleonóra (+1914)
– Németh Józsefné (+1914)
– Dobsa István és Virágh Ágnes (?)
– Magyarics Péterné sz. Almási Borbála (1867–1926)
    a Péter (1845–1914?)
– Pápay Jenőke és Gizuska (?)
– Kovács Mária (1910–?)
– Boráros Mihály (1808–?)
– Molnár Herminka (1912–1915)
– Szalay Istvánné (?)
– Soós József (+1933)
– Csóka András (1860–1915)
– Balaskó János (+1917) a Róza (+1915)
– Heyder Béla
– Molnár Pistike
– Peczár Ferenc (+1923)
– Cséfalvay János (1878–1919)
– Vida Erzsébet (?)
– Elek János (szül 1915) a Elek Sándorné (1889–1945)
– Pákozdy Sándor (1852–1942) a Pap Rozália (1852–1930)
– Szűcs István (?) a Füzék Erzsébet (sz.: 1886)
– Nagyvendégi József (1865–1951) a Nagy Mária (1867–1941)

__________________________
„Starý cintorín”, ktorý sa nachádza pri Veľkoblahovskej ceste, bol používaný do polovice 50. rokov minulého storočia, potom sa začalo pochovávať do nového, v súčasnosti používaného maloblahovského cintorína. Po jeho otvorení mnohí dali doňho preniesť telesné pozostatky  svojich príbuzných. „Starý cintorín” sa nevyužíval, a tak od konca 50. rokov chátral. Samospráva mesta Dunajská Streda začala koncom roka 2016 jeho čistenie, aby ho mohla znova otvoriť, keďže súčasný cintorín sa pomaly už celkom zaplní. 

Toto ste už čítali?

Cookies