Back to top

Výzva – vykladanie kontajnerov pred rodinné domy

Publikované: 12. máj 2022 - 13:28
Samospráva mesta Dunajská Streda a partnerský podnik odpadového hospodárstva sa obracajú na obyvateľov s nasledovnou žiadosťou. Vychádzajúc z predchádzajúcich zlých skúseností, podnik odpadového hospodárstva upozorňuje obyvateľov, že pracovníci nesiahnu pri odvoze smetí na cudzí majetok (tzn. na miesta osobitne vybudované pri rodinných domoch). Preto žiadajú obyvateľov, aby v budúcnosti, za účelom odvozu smetí, vykladali kontajnery pred svoje domy.
Výzva – vykladanie kontajnerov pred rodinné domy

Pracovníci odpadového hospodárstva odteraz vyprázdnia iba kontajnery vyložené pred domy, na chodníky.

Za pochopenie ďakujú!

Toto ste už čítali?

Cookies