Back to top

Vzácne predmety z pozostalosti rodiny Kondé v zbierke Žitnoostrovského múzea

Publikované: 23. november 2021 - 10:55
Žltý kaštieľ, sídlo Žitnoostrovského múzea, je historickým skvostom mesta Dunajská Streda. Z umelecko-historických budov mesta sa dodnes zachovalo iba veľmi málo pamiatok. Chránená kultúrna pamiatka je výnimočnou aj z toho aspektu, že bola postavená v barokovom štýle, a neskoršie prestavaná v klasicistickom slohu. Kaštieľ s priľahlými pozemkami v istom období patril do vlastníctva rodiny Kondé.
Vzácne predmety z pozostalosti rodiny Kondé v zbierke Žitnoostrovského múzea

Šľachtická rodina mala v regióne významný vplyv, do konca 18. storočia príslušníkov rodiny pochovávali do podzemnej krypty Rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede. Najznámejším členom rodiny bol Mikuláš Kondé, biskup vo Varadíne (Nagyvárad, Rumunsko). V súčasnosti je po ňom pomenovaná ulica v meste. Po roku 1989 sa obnovila bádateľská činnosť, postupne rástol záujem o tradície regiónu, o regionálnu históriu, o posilnenie identity ľudí žijúcich v regióne. Pracovníci Žitnoostrovského múzea sa neustále venujú výskumu regionálnej histórie, zvlášť mesta Dunajská Streda.

K tejto oblasti patrí aj výskum známych, ale aj zabudnutých rodín, ktoré pochádzajú z regiónu. V poslednej dobe sa podarilo vypátrať a skontaktovať ešte žijúcich potomkov rodiny Kondé. Pán Tamás Dolnay (1924-2019)  a jeho syn Ottó Dolnay  v roku 2020 ochotne darovali múzeu písomnosti, dokumenty, ba aj portréty členov rodiny. Neskôr múzeum dostalo ponuku na odkúpenie originálnych kusov pôvodného historického nábytku z 18. a 19. storočia. V roku 2021 sa múzeu podarilo získať finančné zdroje a s podporou Mesta Dunajská Streda a trnavskej župy zakúpilo 5 kusov vzácneho nábytku z pozostalosti rodiny Kondé.

Získané predmety významne obohatili historickú a dokumentárnu hodnotu zbierky Žitnoostrovského múzea o vzácne kusy pôvodného zariadenia a zároveň tak získame nové poznatky o živote šľachty na Žitnom ostrove.

Zámerom tohto projektu bola snaha zachrániť kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a priblížiť ľuďom regionálnu históriu mesta Dunajská Streda. Po vykonaní reštaurátorských prác a po vytvorení vhodných podmienok v stálej expozícii múzea budú získané exponáty vystavené a prezentované širokej verejnosti.

-žm-

Toto ste už čítali?