Back to top

Vzájomný proces

Publikované: 6. október 2017 - 11:31
Vážený čitateľ mohol na stránkach Dunajskostredského hlásnika čítať niekoľko článkov o dopravnom rozvoji, ktorý slúži na zlepšenie plynulosti a úrovne dopravy v meste. Toto súčasne znamená aj to, že s vybudovaním ciest v severnej časti mesta v nasledovných mesiacoch a rokoch môže centrum mesta počítať s menšou dopravnou záťažou, avšak pravda, k tomu nestačí len rozvíjať a stavať.

V rámci pripomínania si minulosti, na internete pribúda čoraz viac 20 - 30 ročných obrázkov Dunajskej Stredy, jej ulíc, na ktorých je podľa charakteru tej doby ešte len málo áut.  V súčasnosti je, samozrejme, nepredstaviteľný každodenný život bez áut, preto sa naše cesty rozvíjajú, inou otázkou je však to, že okrem bezpečnosti je dôležitá aj vzájomná ohľaduplnosť.  

Často sme svedkami toho, že niektorým vodičom okrem seba samého nezáleží na ničom, ak chce práve zastaviť. Hrozba pokuty pre neho nie je problém, ale pravdaže, nie na to by sa mala zameriavať pozornosť občana.  Zdá sa, že v dobe individualizmu sme zabudli, že základom spoločnosti je vzájomnosť a vzájomná pozornosť nie je len prvkom kresťanského učenia, ale aj demokracie.

Nové cesty môžeme však vhodným spôsobom využívať len vtedy, ak sa na nich všetci spolu zmestíme. A teda  aj v súvislosti s novými cyklistickými chodníkmi nie pár zrušených parkovísk budeme oplakávať, ale radšej šíriť radostnú správu, že cez Dunajskú Stredu povedie cesta, na ktorej dostanú miesto aj cyklisti. 

Všímajme si druhých, a to aj vtedy, ak cyklistov či chodcov pozorujeme v chladných jesenných dňoch z teplučka našich áut, lebo ako poznamenal  Jerome David Salinger vo svojej dobre známej vete, máme sa čo učiť od našich predkov. „Našťastie sa vyskytol niekto, kto zapísal vtedajšie problémy. Z nich sa môžeš poučiť, ak chceš.  Ako keď si ty už niečo dosiahol v živote a niekto iný sa z toho bude od teba učiť.  Zázračný, vzájomný proces.”

Rajkovics Péter, šéfredaktor

Publikované v Dunajskostredskom Hlásniku  2017/16.

Toto ste už čítali?

Cookies