Nachádzate sa tu

Vzniklo osem odborných komisií

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, november 29 - 14:25 | Správy
V druhej časti ustanovujúcej schôdze mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o obsadení mestskej rady a komisií.
Vzniklo osem odborných komisií

Dunajská Streda bude mať znova dvoch viceprimátorov, ostáva A.Szabó László a druhým bude Karaffa Attila. I. viceprimátor A.Szabó László bude zodpovedný za kultúru, financie, rozvoj mesta, vzdelanie, kým Karaffa Attila za sociálne záležitosti, mládežnícku politiku, šport a ochranu životného prostredia.

Dvaja viceprimátori budú členmi mestskej rady, okrem nich ešte štyria poslanci, o ktorých sa rozhodlo v tajnom hlasovaní. Budú to Garay László, Horony Ákos, Hakszer Roland, Dakó Sándor.

Vzniklo osem odborných komisií:

Mandátová – predseda: Dakó Sándor, podpredseda Horony Ákos. Členovia: Hodosy Szabolcs, Bugár György, Nagy Iván, Bachman László.

Finančná – predseda: Hodosy Szabolcs, podpredseda Garay László. Členovia: A. Szabó László, Karaffa Attila, Horváth Zoltán, Herceg Andrea.

Pre rozvoj mesta - predseda: Garay László, podpredseda: Dakó Sándor. Členovia: Brunczvik Tünde, Dohorák Sándor, Horony Ákos, Hakszer Roland.

Ochrany životného prostredia – predseda: Bachmann László, podpredseda Nagy Iván. Členovia: Földes Károly, Gútay László, Šándor Klára, Herceg Andrea.

Pre vzdelanie a kultúru – predseda: Gútay László, podpredseda: Šándor Klára. Členovia: Karaffa Attila, Nagy Iván, Őri Rita, Herceg Andrea.

Pre mládež a šport – predseda: Nagy Krisztián, podpredseda: Brunczvik Tünde. Členovia: Bugár György, Dohorák Sándor, Őri Rita, Horváth Zoltán.

Pre sociálne veci a zdravotníctvo – predseda: Puha György, podpredseda: Horváth Zoltán. Členovia: Bugár György, Földes Károly, Nagy Krisztián.

Pre národnostné menšiny – predseda: Horony Ákos, podpredseda: Bachmann László. Členovia: Bugár György, Gútay László, Karaffa Attila, Herceg Andrea.

Poslanci rozhodli aj o sobášiacich kolegoch. Popri primátorovi a viceprimátoroch Gútay László, Garay László, Herceg Andrea, Antal Ágota a Dakó Sándor.

Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 11. decembra, poslanci budú prerokúvať aj budúcoročný rozpočet.