Back to top

Vzniklo združenie samospráv

Publikované: 26. október 2018 - 12:53
11 primátorov a starostov vo štvrtok dopoludnia na Mestskom úrade v Dunajskej Strede svojím podpisom potvrdilo vznik združenia samospráv.

Názov je Lingua Civis a jej cieľom je, aby dokumenty ako nariadenia, predpisy a zápisnice, boli na území obývanom maďarskou menšinou, boli preložené a  prístupné aj v maďarčine. Na základe spolupráce samospráv budú náklady menšie a aj terminológia bude jednotná.

Dunajskostredský mestský poslanec, Horony Ákos, uviedol, že týmto budú náklady na preklad definovateľné, keďže štát síce očakáva od samosprávy nejakú činnosť, ale finančne na túto dodatočnú prácu neprispieva..

Na záver podujatia zo 14 členov 11 primátorov a starostov (Dunajská Streda, Šamorín, Gabčíkovo,  Ňárad, Čiližská Radvaň, Medveďov, Blatná, Okoč, Vrakúň, Dunajský Klátov a Nový Život) podpísali zakladacie listiny.

Cookies