Back to top

Vzťahy: Jazykom vizuálneho umenia je forma, farba, línia

Publikované: 12. február 2022 - 12:26
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea prebehla vo štvrtok vernisáž dvoch výstav.
Vzťahy: Jazykom vizuálneho umenia je forma, farba, línia

Záujemcov privítala pracovníčka múzea Olga Bevilagua, prítomných umelcov pozvala na „pódium“. S potešením konštatovala, že síce v rámci opatrení, ale predsa mohla vernisáž najnovšej výstavy prebehnúť naživo. Ako uviedla, v dnešnej dobe sa málokedy stane, že v priebehu polhodiny sa na jednom mieste otvárajú dve výstavy, a zároveň je potešujúce, že sa podarilo diela maliarov, sochárov, remeselných umelcov, fotografov dostať do jedného priestoru. Menovala umelcov vystavujúcich v rámci výstavnej série Vzťahy 4. Osobitne pozdravila umelcov prítomných na vernisáži a odovzdala slovo umeleckej sklárke Anikó Simon, aby predstavila diela prezentované na výstave.

Anikó Simon uviedla, že táto výstava v sérii výstav s názvom Vzťahy je po výstave v Székelyudvarhely (Rumunsko) a dvoch budapeštianskych výstavách v poradí štvrtou. V priebehu štyroch sérií výstav svoje diela predstavilo spolu 55 maďarských, sikulských, sedmohradských, hornouhorských a rakúskych umelcov. Do dunajskostredskej výstavnej siene sa dostali diela 29 umelcov.

V krátkosti predstavila činnosť Sikulského kultúrneho spolku Kruh priateľov, ktorý začínal s 11 členmi a dnes už má viac ako 200 členov. Dodala: „Odhliadnuc od názvu spolku, zaoberá sa nie iba predstavovaním sikulského umeleckého života, ale aj rozvojom medzinárodnej kultúry. Preto na výstavách organizovaných spolkom (aj na súčasnej) sú diela aj maďarských, sedmohradských, hornouhorských, sikulských umelcov. Názov je teda výrečný: Vzťahy.“

Anikó Simon vo svojom prejave predstavila diela, umelcov, „Vzťahy“ medzi dielami, umelcami a návštevníkmi, veď jazykom vizuálneho umenia nie je slovo, ale forma, farba, línia – umelec prostredníctvom nich posiela svoj odkaz, myšlienky a svetový názor.“

„Prajem vám, aby ste boli aktívnymi príjemcami týchto odkazov, aby sa medzi vami a umeleckými dielami vytvoril vzťah bez slov“ - ukončila svoj prejav sklárska umelkyňa.

Pred otvorením komornej výstavy fotografií s názvom Nález – stretnutie 2. Olga Bevilagua prečítala aj mená tvorcov fotografií, potom odovzdala slovo Lászlóovi Némethovi, ktorý sa osobitne poďakoval Anikó Simon za jej obsažný otvárací prejav.

Németh László vo svojom prejave v krátkosti oboznámil prítomných s históriou fotografie, vyzdvihol prácu maďarských fotografov, ktorí sú tvorcami míľnikov vo svete fotografie, a pozval na prehliadku fotografií:

„Ak pri pohľade na fotografiu zistíme, že nevieme od nej odtrhnúť zrak, prípadne rozlúštime, čo nám chce obraz povedať, čo ním chcel autor vyjadriť, už to stálo za organizáciu tejto výstavy“.

Po oboch vernisážach prítomných pozdravil Gábor Ruda, predseda Sikulského spolku Kruh priateľov. Poďakoval sa organizátorom výstavy za ich aktívnu a oddanú prácu.

Obe výstavy si môžete vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea pozrieť do 5. marca 2022.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies