Nachádzate sa tu

Za terasy na tento rok mesto odpustí daň

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, jún 29 - 09:34 | Pre verejnosť
Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí jednomyseľne rozhodlo o nevyrubení dane podnikateľom, ktorí v rámci pohostinských služieb v Dunajskej Strede prevádzkujú terasy.
Za terasy na tento rok mesto odpustí daň

Mestská samospráva odpustením dane na rok 2020 chce uľahčiť zvládnutie nepriaznivej finančnej situácie poskytovateľom pohostinských služieb, ktorí pre pandémiu koronavírusu v dôsledku povinného zatvorenia prevádzok utrpeli značné deficity v príjmoch.

Mestskí poslanci takisto jednohlasne podporili návrh, podľa ktorého v objektoch vo vlastníctve mesta, napríklad pri prenájme priestorov na účely prevádzkovania školského bufetu, mesto vyrubuje daň iba vo výške 50 percent. Na vykrytie zvyšných 50% dotyční podnikatelia môžu požiadať o štátnu podporu.

Primátor Zoltán Hájos pri predkladaní uvedených návrhov, ktoré vyžadovali novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta, pripomenul, že podnikatelia boli nútení zatvoriť svoje prevádzky počas preventívnych opatrení na zamedzenie rozšírenia pandémie, čo malo za následok obrovský výpadok v ich príjmoch. Samospráva mesta si uvedomuje túto nepriaznivú situáciu a chce pružne pomôcť odpustením daňových povinností na tento rok. Ide o nemalú sumu, pretože v 1. zóne je daň za osobitné užívanie verejného priestranstva na deň 4,4 eura za štvorcový meter, v 2. zóne je to 2,2 eúr.

dunstreda.sk/pve