Back to top

Zábava na úrovni

Publikované: 15. január 2018 - 12:25
Hostí tohoročného plesu mesta Dunajská Streda čaká program, ktorý sa nejakým spôsobom viaže k mestu.

„Aj v predchádzajúcich obdobiach sme sa snažili dôraz klásť na to, aby sme v programe  plesu mesta zabezpečili  možnosť  vystúpiť lokálnym umelcom, skupinám a mladým talentom. Na tohoročnom plese, ktorý sa bude konať  20. januára bude jedinou výnimkou hudobná skupina Group'n'Swing, ktorá sa minulorčným hosťom plesu natoľko zapáčila, že sme ich tentokrát pozvali zabávať hostí ako hlavnú skupinu  (tu si môžete prečítať náš článok).

Druhou hudobnou skupinou pre potešenie hostí bude Banyák István a jeho kapela, ktorí šíria dobré meno mesta aj za jeho hranicami. Myslím si, že dunajskostredské tanečné štúdio Südi Iringó netreba veľmi predstavovať, ich vystúpenia sme mali možnosť  obdivovať na mnohých podujatiach. Aby  "sa k slovu dostali“ aj mladé talenty, vystúpia aj speváčka Nagy Gréta a tanečník Németh Levente.

A to, kvôli čomu sa oplatí dodržať čas začiatku plesu  a prísť načas, teda obsadiť si svoje miesta v sále pred siedmou hodinou,  bude vystúpenie rodáka z Dunajskej Stredy, Kyselu Petra,  momentálne žijúceho v Prahe. Spoločne so svojou partnerkou, Barborou Hirnerovou otvoria ples (viac sa o nich dočítate tu)” – uviedla  Takács Tímea, zodpovedná za program plesu.

Toto ste už čítali?

Cookies