Back to top

Zákazníci rozhodli, ktoré projekty podporí Nadácia COOP Jednota

Publikované: 13. júl 2023 - 15:40
Víťazi siedmeho ročníka Programu podpory lokálnych komunít sú už známi. O tom, ktorých 26 projektov podporí Nadácia COOP Jednota grantom z celkovej alokovanej čiastky 156 tisíc eur, rozhodli hlasovaním zákazníci COOP Jednoty.
Zákazníci rozhodli, ktoré projekty podporí Nadácia COOP Jednota

Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. Do 7. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch mesiacov prihlásených viac ako 1000 projektov. Regionálne COOP Jednoty z nich vybrali 26 slovenských obcí a miest, v ktorých mohli zákazníci systému COOP Jednota v záverečnom hlasovaní podporiť jeden z troch nominovaných projektov. Každý víťazný projekt, ktorý počas hlasovania dostal od miestnych občanov najvyšší počet hlasov, získava od Nadácie COOP Jednota grant do výšky 6 tisíc eur.

Víťazné projekty po celom Slovensku

Do Programu podpory lokálnych komunít sú zapojené všetky regionálne spotrebné družstvá. O víťazoch rozhodujú zákazníci. Aj tento rok mohli svojim hlasovaním podporiť mnohé zaujímavé projekty. „Naši zákazníci boli aj tento rok aktívni a 78 projektom postúpeným do hlasovania odovzdali na predajniach spolu viac ako 260 000 hlasov. Skladba víťazných projektov napovedá, že aktívny život a športovanie je prirodzenou súčasťou slovenských regiónov. Teší nás, že záujem o lokálne projekty pretrváva a že aj takýmto spôsobom môžeme byť súčasťou miestneho života a jeho zveľaďovania,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Športoviská i kultúrne stánky

V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, materské školy a centrá i občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti v obci

Štúrovo pribudnú Lavičky našich osobností, vo Vranove nad Topľou budú pre obyvateľov mesta doplnené a osadené pevné lavičky a v obci Zbyňov bude realizovaná oprava lavičiek a dreveného sedeniana na futbalovom ihrisku. Nadácia najväčšieho slovenského potravinového reťazca podporí tiež výstavbu viacerých detských a workoutových ihrísk či športovísk. Na realizáciu nového detského ihriska sa môžu tešiť deti z MŠ 9. mája v Brezne, vonkajšie detské ihrisko a športové ihrisko Malý Lég bude vybudované v Lehniciach v okrese Dunajská Streda, v Kolárove pribudne Altánok pre športový klub, nové detské ihrisko vyrastie i pri Základnej škole v obci Vinica a tiež v areáli Komunitného centra v Ipeľskom Sokolci. V Nitrianskych Sučanoch sa deti môžu tešiť na Dopravné ihrisko pod Rokošom. V Krpeľanoch v okrese Martin vystavajú móla na rybníku Bôr. Víťazi sú známi, tohtoročný program na získanie grantu Nadácie COOP Jednota je ukončený.

Už siedmy rok podporujeme regióny

Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za šesť rokov podporil Program finančným grantom 154 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou takmer 912 tisíc eur. V tomto ročníku pribudne 26 nových projektov, z ktorých každý môže čerpať sumu do výšky 6 tisíc eur. Vďaka verejnoprospešným aktivitám tradičnej slovenskej maloobchodnej siete mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské i dopravné ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky. V roku 2021 oslávila Nadácia COOP Jednota 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje tiež sociálnu pomoc jednotlivcom, najmä deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Viac informácií nájdete na webstránke nadačného programu www.lokalnekomunity.sk

Víťazné projekty Programu podpory lokálnych komunít 2023

COOP Jednota

Obec/mesto realizácie

Názov víťazného projektu

COOP Jednota Brezno

Brezno

Detské ihrisko MŠ 9. mája Brezno

COOP Jednota Čadca

Staškov

Priestor plný zábavy, priestor plný života

COOP Jednota Dunajská Streda

Lehnice

Vonkajšie detské ihrisko a športové ihrisko Malý Lég

COOP Jednota Galanta

Galanta

Rozšírenie ihriska pri školskom klube detí

COOP Jednota Humenné

Jasenov

Centrum obce - centrum komunity

COOP Jednota Komárno

Kolárovo

Altánok pre športový klub

COOP Jednota Krupina

Vinica

Detské ihrisko pri Základnej škole v obci Vinica

COOP Jednota Levice

Ipeľský Sokolec

Detské ihrisko v areáli Komunitného centra

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Fytoterapia v školských záhradách ZŠ MRM a podpora zdravého životného štýlu

COOP Jednota Martin

Krpeľany

Móla na rybníku Bôr

COOP Jednota Michalovce

Choňkovce

Obnova okolia cintorína ako pietneho miesta

COOP Jednota Námestovo

Novoť

Rozšírenie detského ihriska v obci Novoť

COOP Jednota Nitra

Lukáčovce

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

COOP Jednota Nové Zámky

Štúrovo

Lavičky našich osobností

COOP Jednota Poprad

Matiašovce

Goralská sauna

COOP Jednota Prešov

Kapušany

Obnova prvkov detského ihriska v parku sv. Cyrila a Metoda

COOP Jednota Prievidza

Nitrianske Sučany

Dopravné ihrisko pod Rokošom

COOP Jednota Revúca

Revúca

Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej

COOP Jednota Senica

Gbely

Vybudovanie detského ihriska pri Mojmírovej rozhľadni

COOP Jednota Topoľčany

Súlovce

Pohyb je náš kamarát

COOP Jednota Trenčín (CJ Prievidza)

Kálnica

Autobusová zástavka

COOP Jednota Trnava

Blatné

Doplnenie nových objektov na detskom ihrisku v Blatnom

COOP Jednota Trstená

Podbiel

Vonkajší gym v školskej záhrade

COOP Jednota Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Doplnenie a osadenie pevných lavičiek v meste Vranov nad Topľou

COOP Jednota Žarnovica

Hrabičov

Športový areál Hrabičov - vybudovanie oddychovej zóny

COOP Jednota Žilina

Zbyňov

Oprava lavičiek a dreveného sedeniana futbalovom ihrisku

Coop Jednota Slovensko SD

Toto ste už čítali?

Cookies