Back to top

Základné školy si budú môcť vybrať

Publikované: 28. august 2019 - 13:22
Základné školy si budú môcť od školského roka 2019/2020 vybrať, ktorý cudzí jazyk začnú v treťom ročníku vyučovať ako prvý. Angličtina zostáva povinná od siedmeho až deviateho ročníka, v prípade, že si ju nevyberú ako prvú.
Základné školy si budú môcť vybrať

Doterajšia úprava určovala angličtinu ako prvý povinný jazyk od tretieho ročníka.

 Od nového školského roka sa však táto povinnosť zmení, keď si budú môcť deti zvoliť iný svetový jazyk podľa možností konkrétnej školy.

Rezort školstva prehodnotil súčasný stav na základe komunikácie so školami aj zamestnávateľskými zväzmi. „Okrem toho ovládanie viacerých cudzích jazykov, osobitne nemčiny a francúzštiny, ktoré sú jazykmi obchodu a kultúry, môže zabezpečiť lepšie uplatnenie na trhu práce," uvádza sa v stanovisku ministerstva.

V prípade, že si žiaci zvolia iný jazyk ako angličtinu v prvom ročníku, tak si ju budú musieť zvoliť ako druhý cudzí jazyk v 7. až 9. ročníku, vzhľadom na literu zákona. Tá uvádza, že škola musí "umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať".

Táto zmena v zákone je dobrovoľná. Ministerstvo školstva predpokladá, že väčšina škôl zostane pri doterajšej praxi a bude vyučovať angličtinu ako prvý cudzí jazyk.

felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies