Back to top

Zamestnanosť v novembri 2022 vo väčšine sledovaných odvetví rástla

Publikované: 18. január 2023 - 13:12
Napriek pokračujúcej kríze zamestnanosť v novembri 2022 vo väčšine sledovaných odvetví rástla, úbytok zamestnancov zaznamenali len priemysel a vybrané trhové služby. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zamestnanosť v novembri 2022 vo väčšine sledovaných odvetví rástla

V reštauráciách a pohostinstvách rástla zamestnanosť najvýraznejšie, takmer o jednu pätinu. Podniky, poskytujúce ubytovanie, zamestnávali medziročne o 14 % osôb viac. Obe tieto odvetvia však iba dopĺňajú stavy zamestnancov, o ktorých prišli počas uzatvorenia prevádzok počas pandémie.

Rast zamestnanosti vyšší ako 4 % dosiahol sektor informácií a komunikácie, o viac ako 3 % sa zvýšil počet pracujúcich v predaji a oprave motorových vozidiel aj v maloobchode.

Naopak, v priemysle počet zamestnaných osôb poklesol o 1,6 %. Toto odvetvie poskytuje prácu najväčšiemu počtu osôb, ale zamestnanosť v ňom klesá už od marca 2022.

Aj sektor vybraných trhových služieb zamestnával medziročne o 1,3 % osôb menej. Zamestnanosť v ňom sa znižuje už tretí mesiac po sebe.

Od začiatku roka do konca novembra 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 8 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 9,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o takmer 5 %.

Pokračoval mierny úbytok zamestnaných osôb v priemysle, a to o 0,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,1 %.

ma7.sk/TASR

Toto ste už čítali?

Cookies