Back to top

Zasaď strom!

Publikované: 9. november 2016 - 10:22
V pokračovaní programu „Zasaď strom!“ sa žiakom prvého ročníka dostalo cti zasadiť strom na školskom dvore ZŠ Zoltána Kodálya.

Najmenší žiaci sa nadšene vrhli do práce. Ich úloha sa však tým neskončila, veď zložili sľub, že svoju mladú sadenicu budú spolu pestovať a ochraňovať celých 9 rokov. Program zahájili s úmyslom založiť tradíciu, v každom školskom roku budú žiaci prvého ročníka skrášľovať školské prostredie vysadením jedného stromu.

-kzai-

Toto ste už čítali?

Cookies