Back to top

Zasaď strom pre budúcnosť!

Publikované: 21. apríl 2022 - 10:34
V Deň Zeme, dňa 22. apríla je obzvlášť dôležité upriamiť pozornosť spoločnosti na stav nášho domova, planéty Zem. Zároveň je potrebné a žiadúce, aby sme sa aktívne podieľali na jej zachovávaní, pretože ju odovzdávame ďalším generáciám.
Zasaď strom pre budúcnosť!

 V súvislosti s tým spustila samospráva mesta Dunajská Streda projekt výsadby stromov s názvom Zasaď strom pre budúcnosť!

"Považujeme za dôležité, aby si deti už v útlom detstve vyskúšali, aké malé, ale užitočné kroky môžu podniknúť na ochranu svojho životného prostredia, aby bolo zelenšie a zdravšie.

Veríme, že stromy vysadené pre budúce generácie zabezpečia príjemný chladivý tieň a budú ešte dlho skrášľovať naše mesto."

Stromy je však potrebné nielen sadiť, ale aj sa o ne starať. Mestská spoločnosť na údržbu verejných priestranstiev posilnila svoj vozový park, aby bolo možné dostatočne často polievať stromy a kvety umiestnené na verejných priestranstvách.

Aj my sami však môžeme vziať do ruky vedro a vo veľkých horúčavách poliať rastliny, ktoré nám na oplátku čistia vzduch, ktorý dýchame.

Spoločne môžeme urobiť naše mesto krajším a zelenším!

Mestská samospráva v rámci Dní svätého Juraja dňa 22. apríla 2022 o 10. hodine vysadí v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta po jednom strome, s cieľom zdôrazniť myšlienku snahy a potreby robiť niečo osožné pre zelenšie a obývateľnejšie prostredie.

(te/ka/ds)

Toto ste už čítali?

Cookies