Back to top

Zástupcovia samosprávnych krajov prvýkrát rokovali s novým predsedom vlády Ľudovítom Ódorom

Publikované: 28. máj 2023 - 10:50
V piatok 26. mája 2023 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie premiéra Ľudovíta Ódora a predstaviteľov samosprávnych krajov. Županka a župani prijali pozvanie nového predsedu vlády s cieľom nadviazať spoluprácu . 
Zástupcovia samosprávnych krajov prvýkrát rokovali s novým predsedom vlády Ľudovítom Ódorom

Zástupcovia žúp na spoločnom rokovaní novému premiérovi predstavili problematiku otvoreného financovania samospráv, a to z dôvodu že vláda a parlament SR prijímali jednostranné opatrenia bez akejkoľvek konzultácie.

Tieto opatrenia vo výraznej miere zasahovali do rozpočtov samospráv avšak neboli kompenzované.

 „Novému pánovi premiérovi sme deklarovali záujem žúp o spoluprácu s vládou odborníkov. Politika sa predsa formuje aj na úrovni regionálnej samosprávy, a preto je dôležité, aby dochádzalo k chápaniu potrieb regionálnych aktérov a ich zohľadňovaniu pri nastavovaní efektívnych politík na celonárodnej úrovni,“

 - povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Okrem iného diskutovali aj o problematike odpustenia covidových pôžičiek, presune nevyčerpaných eurofondových zdrojov z dobiehajúceho programového obdobia či komplexnej reforme verejnej správy. Na záver stretnutia sa obidve strany dohodli, že SK 8 v blízkej dobe pripraví memorandum o spolupráci s novou vládou.

Združenie SK 8

Toto ste už čítali?

Cookies