Back to top

Zastúpenie Trnavského kraja v Bruseli je oficiálne otvorené

Publikované: 9. júl 2022 - 12:04
Trnavský samosprávny kraj v stredu 29. júna 2022 oficiálne otvoril kanceláriu svojho zastúpenia v Bruseli. Stalo sa tak počas 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov.
Zastúpenie Trnavského kraja v Bruseli je oficiálne otvorené

„K slávnostnému otvoreniu našej bruselskej kancelárie sme pre pandemické obmedzenia pristúpili minulý týždeň. Je dôležité, že záujmy Trnavského kraja môžeme presadzovať v centre politického diania Európy. Zviditeľňujeme potenciál v oblasti cestovného ruchu alebo výskumu a inovácií, ktorý nachádza pochopenie v Európskom výbore regiónov. Nadviazali sme cenné kontakty, ktoré využívame v prospech rozvoja župy. Vďaka pôsobeniu našej kancelárie sme sa zapojili do medzinárodných sietí regiónov, ktoré nám umožňujú zvýšiť náš vplyv na rozhodnutia európskych inštitúcií. Získavame tiež informácie o príležitostiach na spoluprácu alebo získanie európskych zdrojov, ktoré sprostredkúvame viacerým socio-ekonomickým partnerom na našom území. Čo má už aj konkrétne výsledky,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že sa osvedčila aj ponuka stáží.

Bruselská kancelária trnavskej župy sídli v rovnakej budove ako zastúpenia Bratislavského a Košického samosprávneho kraja. Jej otvorenia sa zúčastnili viacerí europoslanci aj podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, ako aj zástupcovia ďalších inštitúcií Európskej únie, diplomatických misií, regiónov či ich združení.

V rámci pracovnej cesty sa župan Viskupič stretol so slovenskými europoslancami Petrom Pollákom a Ivanom Štefancom, s ktorými preberali možnosti spolupráce. Spolu s trnavským vicežupanom Józsefom Berényim sa na pozvanie zastúpenia Hlavného mesta Praha v Bruseli zúčastnil na stretnutí slovenskej a českej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov, pričom diskutovali o piatich prioritách českého predsedníctva Rady EÚ.

O týchto témach diskutovali aj s podpredsedom českej vlády a ministrom pre miestny rozvoj a digitalizáciu Ivanom Bartošom.

Nasledovalo aj rokovanie s generálnym tajomníkom výboru Petrom Blížkovským, ktorý v minulosti vystúpil na konferencii združenia samosprávnych krajov SK 8 o posilňovaní postavenia regiónov v politike súdržnosti Európskej únie.

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel a v Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance“), Združenia automobilových zručností („Automotive Skills Alliance“) a podieľal sa na vzniku Združenia automobilových regiónov („Automotive Regions Alliance“).

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies