Back to top

Zbierka bola úspešná

Publikované: 6. marec 2017 - 13:28
Dunajskostredská farská charita v piatok a sobotu usporiadala svoju veľkolepú jarnú zbierku na novom mieste.

4. marec 2017 sa do histórie dunajskostredskej charity zapíše veľkými písmenami,  začala sa totiž oficiálne jej činnosť v centrále na Bacsákovej ulici. Szakál László János, predseda farskej charity, posvätil jej centrálu a odovzdal ju do užívania. 
„Jarnú zbierku môžeme považovať za veľmi úspešnú, dar donieslo takmer sto rodín – šatstvo, potraviny, bytový textil, nábytok, hračky, školské pomôcky -, aby ich naša organizácia mohla dať rodinám žijúcim v ťažších životných podmienkach. Už počas zbierky sme rozdali časť šatstva” – povedal  Bugár György, vedúci centra.
„Darcov i žiadateľov prijmeme v centre na  Bacsákovej ulici  v sobotu od 8.do 10.hodiny  - až do letných prázdnin – či už ide o šatstvo, potraviny či poskytnutie sociálnej rady.  Vedenie katolíckej charity žiada o nahlásenie rodín žijúcich v ťažkých podmienkach, aby sme im mohli poskytnúť pomoc” – povedal vedúci centra.

Toto ste už čítali?

Cookies