Back to top

Zbor sv. Juraja oslavoval pred zaplneným hľadiskom - s videom

Publikované: 5. október 2021 - 11:24
Dunajskostredský Zbor sv. Juraja v sobotu oslavoval 20. výročie svojho založenia v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Spolu so svojimi hosťami, so ženským komorným zborom Hradný kostol Musica Humana z Marosvásárhely a komorným orchestrom Harmonia Classica zo Šamorína zožali obrovský úspech.
Zbor sv. Juraja oslavoval pred zaplneným hľadiskom - s videom

V úvode slávnostného programu Zbor sv. Juraja pozdravil obecenstvo so skladbou Modlitba, potom javisko odovzdal svojim hosťom.

László Molnár, vedúci programu večera uviedol, že ženský komorný zbor Hradný kostol Musica Humana svojím dnešným vystúpením odpovedá na návštevu dunajskostredského zboru spred dvoch rokov. Sedmohradský ženský komorný zbor vznikol v roku 1985. Pôvodne to bol zmiešaný zbor, v roku 1989 sa pretransformoval na ženský zbor. Ich repertoár siaha od gregoriánskych až po súčasné skladby. Szidónia Sikó, niekdajšia členka zboru, prevzala jeho vedenie v roku 2000.

Druhý hosť večera, Komorný orchester Harmonia Classica zo Šamorína, začala svoju činnosť v základnej umeleckej škole, všetci jeho členovia boli žiakmi školy. Komorný orchester, pod vedením Brigitty Hegyi, od roku 2008 pôsobí samostatne. Ich cieľom je dosiahnuť obľúbenosť klasickej hudby v širokom meradle.

V druhej časti programu nezabudnuteľný koncert ponúkol oslávenec, Zbor sv. Juraja, ktorý vznikol v roku 2001 pri katolíckej fare. Vystúpenie zboru doplnili hrou na flaute Sára Tóth, Zsuzsanna Bazsó Horváth a Anna Kocsis a komorný orchester Harmonia Classica.

Róbert Kiss, zástupca krajskej cirkvi v Trnave, vo svojom krátkom príhovore si zaspomínal na začiatky, kedy spoznal dodnes čulo účinkujúci motor zboru, Rezső Érsek. Pogratuloval organizátorom, vedúcim za to, že zbor od svojho vzniku obohacuje tak život kostola, ako aj kultúrny život mesta. Poprial im, aby naďalej udržiavali vzniknuté spoločenstvo v láske, jeho duchovno nech naďalej pôsobí na skupinu, aby svojou prácou ešte dlho rozdávali radosť mnohým poslucháčom.

Primátor mesta Zoltán Hájos tiež pozdravil jubilujúci zbor. Oslavujúcemu publiku povedal, že cena primátora, ktorú tento rok udelili zboru, je uznaním ich doterajšej práce, a pritom aj zárukou, že sled ich úspechov bude ešte dlho pokračovať. Dodal, že samospráva, tak ako doteraz, aj v budúcnosti mieni podporovať ich vystúpenia, ktorými šíria dobré meno mesta. Spolu s viceprimátorom Attilom Karaffom odovzdali dirigentom Rezső Érsek a Katalin Kollár darček od samosprávy, s prianím dobrej práce a ďalších úspechov.

Obecenstvo potleskom v stoji poďakovalo za úžasný večer, ktorý im pripravili účinkujúci.

Snímky z jubilejného koncertu si môžete pozrieť v našej Obrazovej galérii, nižšie zas krátky úsek nezabudnuteľného večera.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies