Back to top

Zborník Žitnoostrovského múzea

Publikované: 8. január 2020 - 12:15
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede. Tlačová správa. Predstavujeme Vám najnovšie vydanie múzejného zborníka Spravodaj múzea 2015 – 2019, ktoré naše múzeum vydalo s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia. Určený je všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Žitného ostrova.
Zborník Žitnoostrovského múzea

Spravodaj múzea prináša odborné štúdie a poznatky z doterajšej práce múzejných pracovníkov, ale aj externých odborníkov. Jednotlivé príspevky zachytávajú vedecké poznatky z oblasti spoločenských a prírodných vied, ponúkajú informácie o regióne Žitného ostrova, o osobnostiach tohto regiónu, o hmotnom a duchovnom dedičstve našich predkov. 

Významnú časť príspevkov tvoria články o prírode a prírodných špecifikách regiónu, o environmentálnych aktivitách Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a činnosti poľovníckych združení v regióne.

Jedna z kapitol v zborníku je venovaná práci múzejných pracovníkov, ktorí sa usilujú o záchranu a zachovanie vzácnych predmetov zo zbierok Žitnoostrovského múzea. Vďaka podpore z grantov múzeum získalo nemalé finančné prostriedky na reštaurovanie a konzervovanie vzácnych historických predmetov, ktoré po odbornom ošetrení môže ukázať aj svojim návštevníkom.

Ďalšia z kapitol sa venuje dejinám hospodárskeho vývoja a bankovníctva na Žitnom ostrove v období rokov 1872 – 1913. Autor sa zaoberá mechanizmami úverovania priemyslu a poľnohospodárstva, ale približuje aj založenie prvej sporiteľne  v Dunajskej Strede.

Realizáciu tohto projektu podporil a zároveň hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Toto ste už čítali?

Cookies