Back to top

Združenie obrany mesta Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860

Publikované: 1. marec 2017 - 9:51
Koncom februára sa zišlo Združenie obrany mesta Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860, aby zhodnotili výsledky za rok 2017.

Spolupráca

Združenie obrany mesta Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 aj naďalej ponúka spoluprácu s Mestským úradom pri odkrývaní minulosti mesta Dunajská Streda, s uchovávaním tradícií s cieľom spoločne chrániť hodnoty minulosti pre budúce generácie.

Členovia združenia vyjadrujú aj svoju snahu o spoluprácu s OZ Pázmaneum a OZ Bíró Mártona, keďže obe hlásajú rovnaké hodnoty ako aj Združenie obrany mesta.

Uchovávanie hodnôt

Združenie obrany mesta Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 žiada Mestský úrad a jeho spolupracovníkov, aby v súvislosti so starým maloblahovským cintorínom dohliadli na pamiatky tejto mestskej časti. V starom malablahovskom cintoríne je nutné uložiť pôvodné náhrobné kamene uložiť na miesto podľa návrhu a aby hrob dôstojníka z roku 1848, Sikabonyi Gállfy Ignáca, bol zachovaný a bol vyhlásený historickým pomníkom.  

Združenie považuje výbeh pre psov umiestnený v pôvodnom malotejedskom cintoríne naďalej za urážlivé a žiada úrad o jeho premiestnenie inam.

Dni sv. Juraja

Združenie bude aj v tomto roku úzko spolupracovať so samosprávou mesta Dunajská Streda v súvislosti s organizáciou Dní sv. Juraja – v jeho rámci zorganizuje 28. apríla odovzdávanie cien a uskutoční historické prednášky pre školopovinné deti.

Pomník padlých vo svetových vojnách

Združenie sa pripája k výzve primátora, v ktorej žiada občanov o nahlásenie mien ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí ako občania Dunajskej Stredy, Malého Blahova, Mliečan či Čótfy, bojovali v I. alebo II. svetovej vojne a umreli hrdinskou smrťou v boji alebo v zajateckom tábore.

Združenie odbornou pomocou i morálne podporuje výstavbu pomníka.

Na stretnutí sa zúčastnil Vajda Barnabás, historik, vysokoškolský učiteľ,  Nagy Attila, miestny historik,  psychologička Németh Margit, vedúca OZ  Katedra, tiež Nagy Krisztián, kronikár DAC, Bugár György, vedúci miestnej farskej charity a Karaffa Attila, predseda kultúrnej komisie mestskej samosprávy.

Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő egylet/ Združenie obrany mesta

 

Toto ste už čítali?

Cookies