Back to top

Združenie Samosprávne kraje Slovenska predĺžilo mandát súčasnému predsedovi Jozefovi Viskupičovi na ďalšie obdobie

Publikované: 16. jún 2023 - 18:28
V obci Veľká Bara v tokajskej oblasti sa vo štvrtok 15. 6. 2023 uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia združenia SK8 za účasti zástupcov samosprávnych krajov.
Združenie Samosprávne kraje Slovenska predĺžilo mandát súčasnému predsedovi Jozefovi Viskupičovi na ďalšie obdobie

Ústrednou témou zasadnutia bola voľba predsedníctva a kontrolóra združenia. Funkciu predsedu SK8 obhájil trnavský župan a doterajší predseda SK8 Jozef Viskupič. Na post podpredsedov boli zvolení Milan Majerský z Prešovského samosprávneho kraja, Ondrej Lunter z Banskobystrického samosprávneho kraja a Jaroslav Baška z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za kontrolóra bol zvolený predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka. Predsedníctvo bolo zvolené na obdobie dvoch rokov.

  • Avizovaným zámerom predstaviteľov žúp je v blízkom čase aj uzatvorenie Memoranda o spolupráci a urovnaní oprávnených finančných nárokov krajských samospráv pre rok 2023 medzi vládou SR a SK 8. Na dnešnom rokovaní sa zástupcovia SK 8 zhodli na jeho znení, ktoré okrem iného zahŕňa aj odpustenie covidových pôžičiek, pôžičiek na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ako aj urýchlenie kompenzácie zvýšených cien energií a vyčlenenie dodatočných finančných zdrojov na úhradu zvýšených výdavkov za energie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho školstva.

Zasadnutie Zhromaždenia prinieslo okrem iného aj podpis Memoranda medzi SK8 a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Cieľom spolupráce je dosiahnuť ambiciózny medzinárodný záväzok Slovenska, a to dosiahnuť do roku 2050 uhlikovu neutralitu. Spolupráca sa bude zameriavať prioritne na kvalitné vytvorenie siete Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE), ktoré by mali byť nápomocné pri redukcii uhlíkových emisií v regiónoch, zvýšenia energetickej efektívnosti kľúčových sektorov v území a zásadne zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Zástupcovia žúp prostredníctvom videokonferencie privítali ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, s ktorým diskutovali o návrhu na nové usporiadanie ambulantných pohotovostných služieb.

  • SK8 považuje za dôležité zaoberať sa aj problematikou regionálnych inovácií, a to hlavne z pohľadu, že Slovensko má v súčasnosti jeden z najmenších inovačných potenciálov v rámci krajín EÚ. Odchod mladých ľudí do zahraničia je na kritických hodnotách a keďže cieľom je udržanie mladých talentov v krajine, je potrebné zmeniť súčasný model. Preto županka a župani na zasadnutí privítali zástupcov Výskumnej a inovačnej agentúry, ktorí predstavili možnosti spolupráce prostredníctvom Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2023.

Županka a župani sa na rokovaní dohodli aj na užšej spolupráci SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výsledkom je Deklarácia partnerstva územnej samosprávy, ktorú obe strany podpíšu zajtra 16. júna (piatok) v Župnom dome NSK (Župné námestie 962, 949 01 Nitra) o 15:30 hodine, a to v zastúpení predsedu SK 8 Jozefa Viskupiča a predsedu ZMOS Jozefa Božíka.

Združenie SK8

 

Toto ste už čítali?

Cookies