Back to top

Žiaci majú podnety k reforme vzdelávania

Publikované: 14. august 2022 - 12:19
Zástupcovia Žiackeho poradného výboru Oliver Kohúth a Matúš Hlocký predstavili podnety žiakov k reforme vzdelávania. Podľa ich vyjadrení dostali podnetov mnoho a často sa v nich opakovala požiadavka presadenia environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, ale i kritického myslenia.
Žiaci majú podnety k reforme vzdelávania

Zmeny vo vzdelávaní

Rezort školstva tieto námety premieta do kurikúl, ktoré by už od septembra mali byť dostupné v základných školách. Hlocký a Kohúth to povedali to v relácii Teleráno.

V ankete sa žiaci a študenti vyjadrovali, aké zmeny by si vo vzdelávaní najväčšmi priali. Podľa Kohútha sa najčastejšie objavovala požiadavka na zmenu osnov takým spôsobom, aby žiakov pripravila na 21. storočie.

Opakovala sa i požiadavka environmentálnej výchovy, keďže táto téma medzi mládežou rezonuje. Dopyt je aj po vzťahovej, respektíve sexuálnej výchove. Dodal, že častá bola i téma mediálnej gramotnosti, ktorá je i pre neho veľmi dôležitá, obzvlášť v súčasnosti.

Modernejšie učebné metódy

Zástupcovia Žiackeho poradného výboru vnímajú počiatky zmien, najmä zo strany pedagógov, ktorí sa usilujú o modernizáciu školstva a prispôsobujú svoje učebné metódy, no vedia, že sami už väčšinu zmien, na ktorých sa podieľajú, nezakúsia a robia to najmä pre ďalšie generácie študentov.

Kohúth v úvode priblížil aj projekt Žiackeho poradného výboru, ktorý vznikol začiatkom minulého roka ako projekt mládežníckeho delegáta OSN a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Projekt zaštiťuje rezort školstva.

Cieľom projektu je zapojiť mladých ľudí, žiakov a študentov, do reformy vzdelávania, ktorá sa ich bytostne dotýka. V rámci projektu sú zhromažďované podnety k reforme od mládeže.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Cookies