Back to top

Žiadosti o príspevok za poskytnuté ubytovanie odídencom do februára 2023 treba ministerstvu dopravy predložiť do konca apríla

Publikované: 30. marec 2023 - 14:29
Ministerstvo dopravy pripomína, že žiadosti od poskytovateľov ubytovania za ubytovanie odídencov v mesiacoch júl 2022 až február 2023 musia podnikatelia predložiť najneskôr do 30.4.2023.
Žiadosti o príspevok za poskytnuté ubytovanie odídencom do februára 2023 treba ministerstvu dopravy predložiť do konca apríla

„Chcel by som všetkým podnikateľom pripomenúť termín na predkladanie žiadostí o príspevok za ubytovanie odídencov a požiadať ich, aby si predkladanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Za poskytnuté ubytovanie do februára 2023 je možné predkladať žiadosti len do konca apríla 2023,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Aktuálne je možné predkladať dve rôzne žiadosti  o príspevok podľa nariadenia vlády SR č. 415/2022, a to za ubytovanie poskytnuté v mesiacoch júl - september 2022 a za ubytovanie v mesiacoch október 2022 – február 2023. Formulár žiadosti je dostupný na webstránke ministerstva v časti Lex Ukrajina.

Ministerstvo dopravy vyplatilo do dnešného dňa príspevok za ubytovanie odídencov vo výške 22,8 milióna eur pre približne 600 ubytovateľov.

Momentálne je poskytovanie príspevku schválené do 31.5.2023. K tomu bude od 1.4.2023 na stránkach ministerstva dostupný link na formulár na zmluvu.

mindop.sk/TS

Toto ste už čítali?

Cookies