Back to top

Zišli sa na pamiatku Andersena

Publikované: 4. apríl 2017 - 15:43
V žitnoostrovskej knižnici sa uskutočnila tentokrát už 14. Noc s Andersenom na počesť Hansa Christiana Andersena.

Od roku 1967 sa 2. apríla, na narodeniny dánskeho rozprávkára oslavuje Medzinárodný deň detskej knihy. V tento deň sa počnúc rokom 2000 na podnet dvoch knihovníčok z Uherského Hradišťa organizujú v mnohých knižniciach či školách pre deti Noci s Andersenom. U nás viac ako tisíc detí trávi noc v niektorej z 200 knižníc čítaním, hrou, rozhovormi.

V tomto roku prijali pozvanie knižnice v Dunajskej Strede tretiaci zo ZŠ Ármina Vámbéryho a štvrtáci zo ZŠ Smetanov háj, aby sa zúčastnili spoločného programu. Lacza Ilona ich privítala a porozprávala im o živote Andersena. Dozvedeli sa, že sa narodil v chudobnej rodine, už ako 11 ročný pracoval ako robotník v továrni a sám pre seba si vytvoril bábkové divadlo, v ktorom hrával vlastnoručne napísané rozprávky. Tieto príbehy sú základom pre rozprávky, ktoré dnes už každý pozná. Po úvodných slovách prítomných zabávali Varga Zaránd hrou na husle, Oľga Papko prednesom poézie, Miske Szofi hrou na flaute, Rigó Áron prózou, Mária Malinovská ľudovými piesňami. Po kultúrnom programe slovenské deti zložili prísahu knihomoľa na poschodí v oddelení detskej literatúry a maďarské deti v oddelení literatúry pre dospelých. Tohoročnou ústrednou témou bola rozprávka „Cisárove nové šaty“, ktorú deťom prerozprával Fibi Sándor, respektíve Mária Pogányová. O zaujímavostiach potápačstva im porozprávala Szabó Mónika, ktorá svoje rozprávanie ilustrovala peknými fotografiami a deťom odpovedala na ich otázky. Sloenským deťom predstavila svoju poslednú knihu „Šťastná Ježibaba“ Mária Vrkoslavová-Ševčíková, ktorá mala pri sebe aj všetkými obľúbenú „Malý psík Gordon“. Kantner Éva zas pre záujemcov z radov maďarských detí predviedla terapiu rozprávkami.

Pre všetkých prítomných to bol príjemne strávený jarný večer, určite si ho budú dlho pamätať a dúfajme, že odteraz častejšie zavítajú do čarovného sveta kníh – do knižnice.

Pozrite si našu obrazovú galériu.

Toto ste už čítali?

Cookies