Back to top

Žitnoostrovské múzeum dalo zreštaurovať kovové kríže z 18. storočia

Publikované: 25. júl 2022 - 9:29
Stála expozícia Vlastivedného domu v Šamoríne, ktorá je pobočkou Žitnoostrovského múzea, bola obohatená o ďalšie obnovené zbierkové predmety. Pravdepodobne v päťdesiatych rokoch 18. storočia boli vytvorené výnimočnou kováčskou prácou tie dve kovové náhrobné kríže, ktoré boli nedávno zreštaurované zo zbierkového fondu múzea. Pracovníci múzea sa neustále starajú o zbierkové predmety, obzvlášť o výnimočne hodnotné kultúrne pamiatky.
Žitnoostrovské múzeum dalo zreštaurovať kovové kríže z 18. storočia

Na špeciálne reštaurátorské práce múzeum pravidelne žiada finančnú podporu z grantov. Reštaurovanie kovových náhrobných krížov sa podarilo zrealizovať vďaka úspešnému projektu z Fondu na podporu umenia v roku 2021. Reštaurátorské práce zrealizoval Mgr. František Šmigrovský, reštaurátor – špecialista a jeho tím zo Serede. 

Silne skorodované náhrobné kríže boli špeciálne ošetrené, korózia bola odstránená, chýbajúce barokové prvky boli upravené a doplnené. Zatiaľ chýbajú pramene o ich pôvodnom umiestnení.

Predpokladá sa, že pochádzajú z cintorína mesta Šamorín. Podobné kovové kríže sa nachádzali v zbierke prvého Žitnoostrovského múzea založeného v Šamoríne. V inventárnej knihe spomínaného múzea nachádzame údaje o podobných krížoch. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde Žitnoostrovského múzea nachádzajú dve fotografie, na ktorých možno rozpoznať podobné kovové kríže.

Obnova krížov so všetkými sprievodnými prácami, vyhotovenie chýbajúcich prvkov, fotodokumentácia a záverečné úpravy trvali do jari 2022. Predmety môžu záujemcovia o regionálnu históriu zhliadnuť v stálej expozícii Vlastivedného domu v Šamoríne. Celkové náklady na vykonané práce sa vyšplhali na 4 500 EUR. Realizáciu projektu na obnovu kovových náhrobných krížov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-csm-

Toto ste už čítali?

Cookies