Back to top

Žitnoostrovské múzeum je opäť otvorené

Publikované: 14. marec 2016 - 12:42
Po dlhšej vynútenej prestávke v minulom období Žitnoostrovské múzeum opäť otvorilo svoje brány svojim návštevníkom.
Žitnoostrovské múzeum je opäť otvorené

Prevádzkovateľovi, Samospráve Trnavského kraja, sa s podporou EÚ podarilo zrekonštruovať zadnú časť výstavného pavilónu, kde 3. marca 2016 privítali verejnosť  veľkolepou vernisážou výstavy. Okrem toho dali do poriadku aj park kaštieľa – rekonštrukcia budovy voľakedajšieho kaštieľa Biróovcov či Kondéovcov príde na rad neskôr.

Požiadali sme o stručný rozhovor o rekonštrukcii riaditeľa Žitnoostrovského múzea, Tibora Zsigmonda a  etnológa, Ivána Nagya, o rozšírení výstavy.

- Vynovil sa park a výstavný pavilón Žltého kaštieľa.  Kedy môžeme očakávať slávnostné odovzdanie?
T. Zs.: -  Aj keď  s marcovou vernisážou sme v postate odovzdali verejnosti výstavný priestor,  so slávnostným otvorením musíme počkať, kým bude priaznivejšie počasie, pretože len vtedy sa stane naozaj viditeľnou práca vykonaná v parku. Stálu expozíciu múzea v Žltom kaštieli sme otvorili už 2. februára, odvtedy je verejnosti znova dostupná.
– V sumáre, aké práce sa tu vykonávali?
T. Zs
.: Najprv bol dokončený plot, ktorý obklopuje park a budovu, časť plota na ulici Kondé je priehľadná, z kovaného železa  – v podstate sme  „otvorili“  kaštieľ mestu. Doteraz práve tie najkrajšie časti, predná časť, štíty a erb budovy, neboli viditeľné v celej svojej kráse. Teraz už môžu návštevníci prichádzať cez pôvodný vchod, cez malú bránu. Žiaľ, na odporúčanie odborníkov sme museli odstrániť veľké, ale spráchnivené stromy, ktoré sa nachádzali práve pri vchode. V každom prípade, urobíme všetko pre to, aby sme vrátili do parku zeleň, aby sme oživili aj túto jeho časť. Naším cieľom je, aby sme vrátili parku späť jeho pôvodný, najkrajší stav. Bodaj by sa kaštieľ mohol pýšiť svojou pôvodnou rozlohou!
Pôvodne sme mali s pavilónom a priľahlým skladom, ako aj priestorom medzi nimi, iné plány. Nechceli sme len renovovať už existujúce budovy, ale ich aj rozširovať, a to o nové kancelárske a skladové priestory, aby terajšie kancelárie v kaštieli uvoľnili miesto ďalším výstavám. Žiaľ, naše predstavy presiahli rámec našich finančných prostriedkov, takže mnohého sme sa museli vzdať, dúfajme, že len dočasne.
– Zmenila sa súčasne s rekonštrukciou aj výstava kaštieľa?
I. N.:- Usporiadanie výstavy ostalo, iba sme ju v rámci jednotlivých tém rozšírili. Čo to teda znamená? Cieľom múzea je predstaviť viac tradičných sociálnych skupín Žitného ostrova, ako aj tradičnú kultúru, formy živobytia. Takže z tohto  ukážeme teraz trochu viac. Rozšírili sme napríklad archeologický materiál, doteraz nebola totiž prítomná doba Avarov, prípadne doba obsadenia vlasti, tieto sú teraz vystavené v dolnej hale.
Okrem toho by som rád upriamil väčšiu pozornosť na žitnoostrovskú šľachtu, veď ako je známe, z celej Karpatskej kotliny ich bolo najviac tu, na Žitnom ostrove. Ich rodokmeň siaha späť až do doby Árpádovcov.  Alebo, aby som opäť uviedol konkrétny príklad, exponáty prezentujúce rybárstvo a ryžovanie zlata, sme rozšírili o exponáty dokumentujúce pastierstvo. Sú vystavené napríklad aj vlastné fotografie Antala Khína, lebo nám pomáhajú dokumentovať tento dnes už zabudnutý zabudnutý kus dávneho sveta. Oplatí sa prísť a pochodiť celý kaštieľ a obdivovať bohatstvo Žitného ostrova.

 

Toto ste už čítali?