Back to top

Žitnoostrovské múzeum a Múzeum v Zirci podpísali zmluvu o spolupráci

Publikované: 10. september 2022 - 13:42
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede s Múzeom Antala Regulyho a Ľudovým remeselníckym tvorivým domom v maďarskom Zirci podpísali 7. septembra v budove múzea v Zirci dlhodobú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Dokumenty podpísal za Žitnoostrovské múzeum jeho riaditeľ Iván Nagy a za Múzeum Antala Regulyho poverená riaditeľka Beáta Vida, mimochodom tiež narodená na Žitnom ostrove.
Žitnoostrovské múzeum a Múzeum v Zirci podpísali zmluvu o spolupráci

Vedenia miest Dunajská Streda a Zirc ubezpečili inštitúcie o podpore ich vzájomnej spolupráce o čom svedčí aj účasť ich predstaviteľov na podujatí: prítomní boli dunajskostredský viceprimátor Attila Karaffa a predseda komisie pre školstvo a kultúru mestského zastupiteľstva Ladislav Gútay, ako aj Péter Ottó, primátor mesta Zirc.

Vo výstavných priestoroch múzea v Zirci je predovšetkým prezentovaná tvorba a dielo Antala Regulyho (1819-1858), významného vedca, ktorý ako jeden z prvých skúmal maďarsko-fínske príbuzenské vzťahy. Výstava využíva najnovšie digitálne a interaktívne nástroje múzejnej reprezentácie.

V priestoroch tvorivého domu, kde sú k zhliadnutiu miestne ľudové umelecké remeslá, má verejnosť možnosť prezentované remeslá si zároveň vyskúšať a osvojiť.

(nyáry)

Toto ste už čítali?

Cookies