Back to top

Žitnoostrovské pastelky na cestách: V Győri ďalšie jubileum

Publikované: 24. október 2016 - 10:18
O výstave detských kresieb a malieb zo svetovej súťaže XVII. Žitnoostrovské pastelky sme už písali viackrát. Niekomu sa môže zdať, že už všetko bolo povedané a o jednu reprízu viac alebo menej?

A predsa, v dnešnom svete urýchleného žitia vás môžeme ubezpečiť, že každá vernisáž z tejto putovnej výstavy je iná a prináša niečo nové. A oplatí sa o tom dozvedieť niečo viac. Práve dnes.
Dňa 10. októbra 2016 bolo v okolí slávneho Inštitútu základného umeleckého vzdelávania Kovács Margit v Győri nebývalo rušno. Z celého okolia prichádzali deti materských škôl /majú ich tam až päť/, s učiteľkami a prišli aj niektorí rodičia. Už po desiatykrát sa tu otvárala výstava Žitnoostrovských pasteliek. Hostí slávnostnej vernisáže privítala riaditeľka Inštitútu S. Domonyik, ktorá zvlášť vyzdvihla dôležitú úlohu výtvarnej činnosti v živote človeka a hlavne v tomto vývinovom období detí. Za organizátorov súťaže a v mene mesta Dunajská Streda sa prítomným prihovorila Mgr. Tímea Takács, vedúca referátu pre kultúru, mládež a šport MsÚ. Okrem iného tlmočila úprimnú vďaku pána primátora Zoltána Hájosa za dlhoročnú spoluprácu a krásnu tradíciu výstav spomínanej súťaže v meste Győr. Vernisáže sa zúčastnili aj dvaja domáci poslanci mestského zastupiteľstva – pán Tibor Diligens, ktorý sprevádzal v máji malých víťazov z mesta do Dunajskej Stredy na vyhlásenie výsledkov. Ako sa priznal, naša slávnosť mu veľmi učarovala a rád príde aj na budúce. A zoznámili sme sa s pánom poslancom Róbertom Borsim, ktorý dal celému podujatiu úplne novú, vyššiu úroveň. V úvode svojho príhovoru uviedol, že on sa prihovorí hlavne tým najmenším, takže to bude iné ... Zobral si mikrofón do dlane a vykročil k malým šarvancom. Nemal problémy čupnúť si k ním, aby bol s deťmi na jednej úrovni. Spýtal sa: kto rád kreslí? Všetky ruky vystrelili hore, nasledovali ďalšie zaujímavé otázky – čo radi kreslíte, aké zvieratká, aké farby máte najradšej, ako sa najradšej hráte na ihrisku a podobne. Bol to otvorený záujem o svet detí a tie sa živo zapájali, s radosťou hovorili do mikrofónu. Atmosféra, ktorá tu je vždy veľmi uvoľnená a priateľská, sa tak vyfarbila novými odtieňmi. A tak to má byť,. Veď sme boli na vernisáži. Pán Borsi niekoľkokrát vyzval deti, aby kreslili veľa a s chuťou, aby sa nebáli experimentovať. Prihovoril sa aj prítomným učiteľkám a vyzval ich, aby sa určite s deťmi zapojili do ďalšieho ročníka tejto úžasne mimoriadnej súťaže.

V kultúrnom programe vystúpili detičky z MŠ Kovács Margit. Po ukončení oficiálnej časti otvorenia si účastníci pozorne prezerali jednotlivé obrazy , komentovali ich a zvlášť venovali pozornosť názvom krajín, odkiaľ autori pochádzajú. Do každej škôlky putoval aj trojjazyčný celofarebný katalóg, v ktorých je reprodukovaných všetkých 55 víťazných výtvarných prác.
Organizátormi troch putovných výstav v Maďarsku sú Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci so Samosprávnym krajom župného mesta Győr a Inštitútom Kovács Margit.

-sve-
Foto: archív autorky

Toto ste už čítali?

Cookies