Back to top

Žitnoostrovské pastelky opäť prefarbili svet

Publikované: 26. september 2021 - 20:03
Síce v užšom kruhu, s menej návštevníkmi, než ako sme boli zvyknutí, ale predsa, so skutočným detským džavotom sme mohli otvoriť 22. ročník výstavy Žitnoostrovské pastelky vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea.
Žitnoostrovské pastelky opäť prefarbili svet

Čo sa ale oproti minulým rokom nezmenilo, to bola milá atrakcia otvorenia, Maestro Vlado Kulíšek aj tentoraz rozosmial malých i veľkých zároveň.

Moderátorka podujatia Edit Tilajčík uviedla, že do 22. ročníka súťaže prišlo asi 900 kresieb zo šiestich krajín, z Hongkongu, Estónska, Maďarska, Česka, Bulharska, Poľska a z rôznych oblastí Slovenska. Odborná porota pod vedením Bohumíra Bachratého po dlhých úvahách vybrala 60 rovnocenných kresieb. Ako porota po hodnotení prác uviedla, napriek tomu, že do súťaže prišlo menej kresieb, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch zvykom, kvalita prác je taká vysoká a ich výpovedná hodnota taká vzácna, že radi by boli ocenili aj viacero z nich.

Jana Svetlovská, hlavná organizátorka súťaže, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, privítala prítomných, tých, ktorí odovzdávali ceny, ako aj ocenených. Ako uviedla, takmer 900 zaslaných kresieb je v histórii súťaže najmenej, ale nemožno sa tomu čudovať, keďže sa na uplynulom období podpísala pandémia, zatvorenie škôl a predškolských zariadení.

József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, vidiac vystavené práce povedal, že kresby sú obdivuhodné, nesú v sebe posolstvo o tom, ako mladí tvorcovia vidia náš svet – v ňom to dobré aj zlé, všetko, čo ich oslovuje, zamestnáva. „Riaditeľka povedala, že tento rok prišlo relatívne málo prác, ale aj 900 je obrovské číslo“ - uviedol, zároveň zagratuloval deťom, ich rodičom, pedagógom.

Predseda poroty Bohumír Bachratý svojím krátkym príhovorom pozdravil všetkých prítomných, najmä malých umelcov, ktorí pravdepodobne vystavujú svoje práce po prvýkrát v živote. Z množstva krásnych kresieb vyzdvihol tri. Strašiaka, ktorý nám, dospelým, v súčasnej každodennej situácii evokuje skutočné obavy každodenných dní; anjela, ktorý stráži náš svet; a matku, z oka ktorej vyžaruje radosť.

Po krátkych príhovoroch si ocenené deti mohli prevziať zaslúžené darčeky, medzi inými z rúk Józsefa Berényiho, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja, Petra Kadlica, vedúceho kultúrneho a športového odboru Trnavského samosprávneho kraja, Attilu Karaffu, viceprimátora mesta Dunajská Streda, Lászlóa Gútayho, predsedu odbornej komisie pre vzdelávanie a kultúru v našom meste, Tibora Diligensa, člena zastupiteľstva mesta Győr a Ivana Nagya, riaditeľa Žitnoostrovského múzea, ktoré poskytlo pre výstavu kresieb priestory.

Výstavu si môžete pozrieť vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea do 16. októbra 2021.

Ďalšie zábery z otvorenia výstavy a odovzdávania cien si môžete pozrieť v našej Obrazovej galérii.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies