Back to top

Zmena v zápisoch

Publikované: 11. január 2016 - 14:22
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa bude konať po novom v časovom rozpätí od 1.apríla do 30.apríla.

Zápis do 1.ročníka základnej školy sa bude konať po novom v časovom rozpätí od 1.apríla do 30.apríla. Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy všeobecne záväzným nariadením.

Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 1. septembra 2016 dovŕšia šiesty rok veku. Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na internetovej stránke mesta, školy, prípadne priamo u riaditeľa školy v marci tohto roku. Zmena termínu zápisu sa posúva aj v prípade materských škôl, a to od 30.apríla do 31.mája.

Toto ste už čítali?

Cookies