Back to top

Zmení sa systém parkovania – nová športová hala vyrastie vedľa starej – oživia park voľného času

Publikované: 13. január 2021 - 15:29
Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo rozhodlo o viacerých závažných veciach. Medzi inými vstúpi do platnosti nový parkovací systém na sídliskách, otcovia mesta súhlasili s výstavbou novej športovej haly Aréna DSZ, ktorá bude stáť vedľa súčasnej haly, a schválili aj absolútne oživenie mestského voľnočasového parku.
Zmení sa systém parkovania – nová športová hala vyrastie vedľa starej – oživia park voľného času

Prichádza nový parkovací systém

Dunajská Streda zavádza úplne nový, tzv. rezidenčný systém parkovania, ktorého najdôležitejším cieľom je, aby obyvatelia mesta Dunajská Streda mohli v okruhu svojho bydliska normálne a bezplatne parkovať.

Nariadenie koncom minulého roka zastupiteľstvo ešte neschválilo, ale teraz už viac ako trojpätinovou väčšinou áno. Nové, denné parkovanie v centre mesta sa modifikuje od 1. marca, ale najväčšiu diskusiu vyvolala zmena tzv. nočného parkovania, týkajúca sa sídlisk, ktorá vstúpi do platnosti 1. júna (s mesačným prechodným obdobím).

Nový systém bude v podstate regulovať preplnené parkoviská na sídliskách: pre obyvateľov s adresou bydliska v Dunajskej Strede, pre každú rodinu zabezpečí bezplatné parkovacie miesta pre dve autá, kým občania neprihlásení na bývanie budú musieť za nočné parkovanie pri obytnej budove platiť, alebo budú musieť využiť alternatívne, ale bezplatné parkovanie v okolí svojho bývania.

Popritom z parkoviska vykážu veľké nákladné autá, úžitkové vozidlá aj furgony. (S detailami nového parkovacieho systému, s mapami vyznačených parkovacích miest sa budeme osobitne zaoberať.)

V diskusii mali mnohí výhrady, že parkovacích miest je málo, bolo by ich treba rozšíriť, kým podľa primátora až teraz sa skutočne ukáže, koľko parkovacích miet bude ešte potrebných v jednotlivých obytných zónach. Podľa Ágoty Antal, hoci výhrady zapracovali do novej podoby systému, s prílišným množstvom áut bude ťažké si poradiť. Podľa Rolanda Hakszera preplnené parkoviská naďalej ostanú, Sándor Dankó upriamil pozornosť aj na to, že parkovacie miesta často blokujú autá s nie dunajskostredskou značkou, majitelia ktorých platia dane inde, nie v Dunajskej Strede.

 

Na obrázku: Rezidenčné a alternatívne parkovacie miesta v Ružovom sade

Nová športová hala vyrastie vedľa starej

Zastupiteľstvo schválilo aj návrh týkajúci sa mestskej vernostnej karty, potom nasledovala druhá závažná téma zasadnutia, otázka vybudovania multifunkčnej športovej haly Aréna DSZ. Poslanci v prvom rade rozhodovali, či sa má uskutočniť ľudové hlasovanie v meste o tom, či má nová športová hala s kapacitou 3500 divákov vyrásť vedľa existujúcej, alebo na inom mieste.

V priebehu diskusie primátor mesta prečítal poslancom list správnej rady DSZ a. s. a neprítomného Zoltána Horvátha, ktorý žiadal členov zastupiteľstva, aby sa v tejto závažnej otázke postavili na jeho stranu a podporili výstavbu nového športového komplexu vedľa súčasnej haly.

Podľa Ágoty Antal športová hala s kapacitou niekoľko tisíc divákov bude vhodná aj na koncerty, divadelné predstavenia, a ako povedala, „budeme môcť vystúpiť z hraníc Dunajskej Stredy“. Podľa jej mienky stromy, ktoré sa budú dať zachrániť, presadia, resp. zasadia na vhodných miestach nové. Krisztián Nagy poukázal na to, že Dunajská Streda stojí pred historickou možnosťou, aj preto sa treba dobre rozhodnúť. Roland Hakszer povedal, že nemá výhrady proti výstavbe, ale k výdavkom v súvislosti s jej prevádzkou. Tünde Bruncvik ale predpokladá, že Aréna DSZ bude sebestačná, a výhodou by bolo aj spoločné parkovisko s MOL Arénou.

Iván Nagy poukázal na to, že v záujme tejto investície mesto obetuje zelenú plochu, preto je veľmi dôležité, aby sa v budúcnosti v Dunajskej Strede vybudovalo viacero parkov a verejných priestranstiev. Túto mienku podporili vo svojich vystúpeniach aj Szabolcs Hodossy, László Bachmann, Attila Karaffa aj László A. Szabó. Viceprimátor László A. Szabó predložil zhrnutie, podľa ktorého všetko poukazuje na to, že v súlade s rozhodnutím o tejto výstavbe treba „radikalizovať zelený program“ mesta.

Napokon z 19 prítomných poslancov 17 hlasovalo za dané miesto investície, dvaja sa zdržali hlasovania.

S takým istým pomerom hlasov zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby sa čo najskôr začalo s revitalizáciou parku voľného času, aby už v septembri 2021 sa odložené 40. výročie Žitnoostrovského jarmoku mohlo osláviť v novom parku, ktorý bude vyhovovať požiadavkám času.

(na)

 

Toto ste už čítali?

Cookies