Back to top

Zmeny v povinnom očkovaní od januára 2020!

Publikované: 30. december 2019 - 9:56
Očkovací kalendár čakajú od 1. januára 2020 zmeny. Úpravy sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR).
Zmeny v povinnom očkovaní od januára 2020!

Podľa novej očkovacej schémy budú deti od budúceho roka očkované druhou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke- MMR v 5. roku života, aktuálne je to v 11. roku života.

Obdobie aplikovania prvej dávky očkovacej látky proti MMR zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života, spresní sa ale vek podania prvej dávky a to najskôr prvý deň 15. mesiaca života.

Zmeny v očkovacom kalendári sú súčasťou novelizovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch

Druhou dávkou očkovacej látky proti MMR sú už v súčasnosti očkované v 5. roku života napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či Španielska.

Deťom, ktoré budú mať v budúcom roku viac ako päť rokov, bude druhá dávka očkovacej látky proti MMR podaná v 11. roku života - pôjde o deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015.

Znamená to, že až do roku 2025 sa budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. – 18. mesiaci života a deti v 5. a 11. roku života.

Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním detí v 15. – 18. mesiaci a v 5. roku života.

felvidek.ma, MZ SR

Toto ste už čítali?

Cookies