Back to top

Župné stredné školy ponúkajú 4.600 miest pre nových študentov, získať môžu motivačné štipendiá

Publikované: 22. január 2023 - 16:05
Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 45 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2023/2024 ponúkajú 4.567 miest pre nových študentov. Prehľad študijných a učebných odborov je k dispozícii v brožúre. Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca 2023.
Župné stredné školy ponúkajú 4.600 miest pre nových študentov, získať môžu motivačné štipendiá

Pre nasledujúci školský rok máme pripravených dosť miest pre všetkých záujemcov. Ponúkame desiatky študijných a učebných odborov. Mladých ľudí lákame najmä do perspektívnych odborov, ako murár, mäsiar, obrábač kovov alebo zdravotnícky asistent. Do zoznamu sme po konzultácii so zamestnávateľmi zaradili aj odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý sa spolu s odborom chemik-operátor vyučuje na SOŠ chemickej v Hlohovci. Pre študentov týchto odborov, ako aj pre študentov v systéme duálneho vzdelávania, máme pripravený balík výhod. Prváci od župy dostanú mesačné štipendium vo výške 50 eur a BUS kartu, s ktorou môžu cestovať prímestskými autobusmi bezplatne až do konca štúdia na strednej škole. Navyše majú nárok na bezplatné ubytovanie v internátoch,“

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V nadchádzajúcom školskom roku župa otvorí nový trojročný učebný odbor operátor strojárskej výroby na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici, čím reaguje na dopyt z trhu práce.

Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude v termíne od 28. apríla do 3. mája 2023 a druhé kolo v termíne od 11. mája do 15. mája 2023. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 4. a 5. mája 2023. Druhý termín je stanovený na 9. a 10. mája 2023.

Ponuku našich škôl sme odprezentovali na jeseň v rámci série podujatí Kam na strednú. Podrobnosti nájdu žiaci, rodičia či učitelia aj v rovnomennej brožúre, ktorá je k dispozícii elektronicky. Pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní pomáhame žiakom končiacich ročníkov základných škôl v TalentCentre, ktoré sme otvorili minulú jeseň v Trnave. Ide o prvé takéto centrum vytvorené samosprávnym krajom. Prostredníctvom inovatívnej formy individuálneho a skupinového poradenstva umožňujeme mladým ľuďom identifikovať svoje silné a slabšie stránky, talent aj zručnosti,“ 

doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Viac informácií o ponuke župných stredných škôl je zverejnených na https://trnava-vuc.sk/skolstvo/ponuka-sluzieb-na-ss. TalentCentrum má vlastnú webovú stránku, ktorá je prístupná cez odkaz https://talentcentrumtrnava.sk. Brožúra o župných stredných školách je dostupná na https://trnava-vuc.sk/wp-content/uploads/2022/09/kns-brozura-2023.pdf.

V školskom roku 2022/2023 navštevuje 45 župných stredných škôl viac ako 15.000 študentov, z ktorých je 3.900 prvákov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 900 študentov z 26 škôl.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies