Back to top

Zvolili nového študentského primátora

Publikované: 20. apríl 2023 - 13:16
Svoje predstavy, ktoré sa dotýkajú predovšetkým mladých ľudí v meste, prezentovali v stredajšej voľbe študentského primátora traja kandidáti.
Zvolili nového študentského primátora

Koordinátorka mládežníckych volieb Edita Tilajčíková privítala zástupcov primátora nášho mesta Attilu Karaffu a MUDr. Juraja Puhu, predsedov komisií mestského zastupiteľstva Ladislava Gútayho a Krisztiána Nagya, mestského poslanca zodpovedného pre mládežnícku politiku Györgya Bugára, ktorý koordinuje mestský mládežnícky parlament, členov odborných komisií, delegátov škôl, kandidátov na študentského primátora. Po predstavení programu podujatia poslanec György Bugár odovzdal slovo úradujúcemu študentskému primátorovi Tamásovi Fialkovi.

O programoch realizovaných v spolupráci mesta a mládeže porozprával Tamás Fialka, ktorý svoje povinnosti mládežníckeho primátora vykonával takmer rok a pol.

Vo voľbách vyhlásených komisiami mestského zastupiteľstva pre mládež a šport, resp. pre školstvo a kultúru sa zúčastnili kandidáti z troch dunajskostredských škôl: Tamás Dziadek zo ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Evelin Németh zo Spojenej školy na Nám. sv. Štefana a Kamilla Tóth zo Súkromnej strednej odbornej školy na Neratovickom nám. Traja žiaci postupne predstavili svoje predstavy a plány na ďalšie obdobie.

V rámci päťminútových prezentácií jednotliví kandidáti hovorili o možnostiach školského života, o zapojení mládeže do verejného života aj dobrovoľníckej práce. Následne vyčerpávajúco odpovedali na početné otázky zástupcov primátora, ale aj pozorne sledujúcich členov komisií či delegátov zo škôl. Reagujúc na otázky sa snažili bližšie vysvetliť svoje plány a prezentovať svoje predstavy do blízkej budúcnosti.

V tajnom hlasovaní podľa rozhodnutia členov mestského mládežníckeho parlamentu dostala dôveru Evelin Németh, študentka zo Spojenej školy na Nám. sv. Štefana.

Zástupcovia primátora mesta, ako aj pracovníci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu ubezpečili o svojej podpore zvolenú študentskú primátorku, ktorú primátor mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltán Hájos, prijme a inauguruje 20. apríla 2023.

Text a foto: -rovin-

Cookies