Back to top

Aj Dunajská Streda pomôže Zakarpatsku

Publikované: 1. marec 2022 - 13:25
Primátor Berehova sa listom obrátil o pomoc na družobné mestá, medzi nimi aj na Dunajskú Stredu. Samospráva mesta od 1. marca zriaďuje v Spoločenskom dome v Malom Blahove zberné miesto, kde budú očakávať dary. V pracovných dňoch medzi 8. a 18. hodinou môžu sem ľudia nosiť hlavne trvanlivé potraviny, čistiace a hygienické potreby, a tak pomôcť odkázaným.
Aj Dunajská Streda pomôže Zakarpatsku

Z trvanlivých potravín prosia najmä o múku, olej, cukor, soľ, minerálnu vodu. Okrem toho by sa zišla kojenecká, pitná voda pre deti. Ovocie, najmä jablká, ovocná šťava, konzervy, cestoviny, ryža, cibuľa, cesnak, ďalej čistiace a hygienické potreby, plienky.

Myslím si, že je dôležité, aby samospráva dostala potrebné veci v čase, keď je o ne núdza. Musíme vybudovať infraštruktúru, ako tieto dary doručiť. Aj tamojšie riadenie treba zorganizovať, aby pomoc bola náležite prijatá. - Zoltán Hájos upozorňuje, aby nikto osobne nezasielal balíky s pomocou na Ukrajinu. Iba dary zasielané cielene na dané miesto a v určitom čase znamenajú pomoc.

Horúca linka samosprávy pre bližšie informácie ohľadne pomoci v pracovných dňoch:

0918 607 332

Zriadený transparentný účet, na ktorý môžu občania prispieť na pomoc Zakarpatskému regiónu, resp. obyvateľom žijúcim na Ukrajine.

Mesto Dunajská Streda

Banka: ČSOB, a.s.

Adresa banky: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IBAN: SK 83 7500 0000 0040 2757 8038

BIC: CEKOSKBX

Samospráva daruje aj nádrže na pitnú vodu, prívesné vozíky, generátory na výrobu elektriny, čerpadlá. Čaká na ponuku tých, ktorí by mohli pomôcť pri doprave pomoci.

Obyvatelia Zakarpatska zatiaľ nie sú v bezprostrednom ohrození, ich zásobovanie je zatiaľ plynulé.

Toto ste už čítali?

Cookies