Back to top

Aj my môžeme rozhodovať o tom, na čo míňa župa!

Publikované: 1. február 2019 - 10:54
V tomto roku už aj v TTSK zaviedli participatívny rozpočet, čiže možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude použitá časť verejných financií.
Aj my môžeme rozhodovať o tom, na čo míňa župa!

Participatívny rozpočet predstavuje taký mechanizmus, v ktorom majú občania možnosť ovplyvniť veci verejné.

V stredu večer sa na SOŠ rozvoja vidieka konalo informatívne stretnutie, na ktorom dostali informácie predstavitelia občianskych združení. Samospráva na tento cieľ vyčlenila štvrť milióna eur, z ktorých sa projekty jednotlivých okresov budú financovať v pomere podľa počtu obyvateľov. Po okrese Trnava najväčší podiel patrí okresu Dunajská Streda, a to 54 tisíc eur. Na jeden projekt možno použiť najviac 5 tisíc eur. Projekty môžu podať fyzické osoby, skupiny osôb, občianske združenia a neziskové organizácie.

Príprava projektov je od januára do marca, vtedy ich treba podať. Organizátori informovali, že sa oplatí podať ich čo najskôr (dá sa aj elektronicky), aby sa stihli opraviť prípadné nedostatky či nepresnosti.

Rozhodnutia sa očakávajú v máji, projekty sa môžu potom realizovať do konca roka. 50 percent rozhodnutí je v rukách občanov (hlasovať môžu obyvatelia župy starší ako 15 rokov), druhých 50 percent tvorí názor deliberácie (zúčastňuje sa jeden poslanec župy, dvaja úradníci župy, dvaja predstavitelia občianskych združení).

Podujatia sa zúčastnila okrem zamestnancov župy poslankyňa Hervay Rozália a spoločne nabádali civilné organizácie okresu na účasť v súťaži.

Podrobnejšie informácie sú TU!

Toto ste už čítali?

Cookies