Back to top

Aj v tomto roku čarovali Pastelky

Publikované: 20. apríl 2020 - 11:38
Výtvarná súťaž Žitnoostrovské pastelky oslavovala v minulom roku dvadsaťročné jubileum. V tomto roku sa žiaľ vo svete veľa vecí zmenilo, aktuálny ročník samotnej súťaže sa však i napriek tomu pomaly dostáva do finále. Riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, organizátora súťaže, pani Jana Svetlovská nám ochotne odpovedala na naše otázky.
Aj v tomto roku čarovali Pastelky

- V akom štádiu je teraz súťaž?

- Táto súťaž a výstava, ktorej jubilejný XX. ročník sme  organizovali v roku 2019, sa aj v dnešnej netradičnej atmosfére posúva k vyvrcholeniu. Do uzávierky, ktorá bola 10. februára 2020,  nám bolo zaslaných až 2025 obrázkov z 14-tich krajín Európy a Ázie, vrátane Slovenska. Odborná porota mala nesmierne namáhavú úlohu a dňa 25. februára vybrala 220 vystavujúcich,  60 víťazov súťaže a dvom autorom sa rozhodla udeliť mimoriadne ceny. Treba zdôrazniť, že títo víťazi sú rovnocenní, bez postupnosti, čiže  všetci sú prví. V tejto novej dekáde plánujeme už pravidelne odmeňovať aj panie učiteľky a učiteľov MŠ a ZUŠ, ktorí do súťaže zaslali najpôsobivejšie kolekcie obrazov, alebo sa ich škôlkari dlhodobo umiestňujú medzi ocenenými. Významné miesto tu majú deti a učiteľky z Dunajskej Stredy.

 

- Kto pracoval v porote?

- V porote už pravidelne pôsobia odborníci z oblasti výtvarníctva a školstva. Predsedom bol Dr. Bohumír Bachratý, Csc, umelecký historik, ktorý je predsedom poroty od počiatku súťaže. Členovia boli: akademický sochár Alojz Drahoš, PhD., vedúci katedry výtvarníctva Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského; PhDr. Kornélia Nagyová, kunsthistorička, ktorá je aj kurátorkou výstavy; pani Gitka Kovačiková, dlhoročná (dnes už bývalá) výtvarná pedagogička v MŠ a pani Mónika Várszegi z odboru školstva MsÚ v Győri so špecializáciou na predškolské zariadenia.

 

- Nakoľko v tomto roku v júni pravdepodobne nebude možné zorganizovať výstavu, akú alternatívu ste zvolili?

- Vzhľadom na súčasnú situáciu sme momentálne v štádiu prípravy exkluzívneho trojjazyčného katalógu, ktorý je predmetom veľkého obdivu hlavne odborníkov, pretože taký výpravný a veľkorysý katalóg sa pre tak malé deti nerobí ani vo svete. Po registrácii všetkých zúčastnených a spracovaní výsledkov súťaže pripravujeme práve zverejnenie víťazov, vystavujúcich, ako aj spomínaných pedagógov. Oslovíme osobnosti kraja, mesta a tiež odborníkov s prosbou o pozdravné či odborné príhovory, ktoré budú následne preložené do slovenského, maďarského resp. anglického jazyka. V súčasnosti už pripravujeme konkrétne vstupy do katalógu. Víťazné obrázky treba naskenovať a graficky spracovať.

Významnou súčasťou tejto súťaže vždy bola aktívna účasť našich sponzorov, tento rok je to, žiaľ, otázne.

Keďže vyhlásenie súťaže a výstava sa uskutočňuje v krásnej galérii Žitnoostrovského múzea, bude treba spoločne hľadať náhradný termín, pretože aj tam majú dôrazne nabúraný harmonogram práce. Do toho času však treba zabezpečiť ešte množstvo iných záležitostí.

Dúfame, že sa nám to všetko podarí a nebudeme nútení hľadať inú verziu, pretože on-line výstava je východiskom z núdze, ale tá krásna atmosféra, ktorú vytvoria len malé deti, tá by nám všetkým chýbala.

Malým i veľkým.

-sve-, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies