Nachádzate sa tu

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Čítajte - čítajme rozprávky!

29.09.2019

Dňa 24. IX. 2019 sa v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ stretli milovníci rozprávok – veľkí a hlavne tí malí... Dôvodom bol štrnásty ročník okresnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté...

Futbalový pocit cez objektív

05.09.2019

Dunajská Streda a futbal patria k sebe, preto je výnimočná táto výstava – uviedla Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska.

Je veľa hodnôt v tomto svete

20.05.2019

Začal sa 22. ročník neoficiálnej súťaže Výtvarné Spektrum. Vo štvrtok sa z výstavných diel začala v Žitnoostrovskom múzeu výstava.

XXII. AMFO 2019 v Gallery Nova

06.04.2019

V  rámci Trnavského kraja sa uskutočnil XXI. ročník okresnej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov AMFO. Ak by sme počítali činnosť v tejto oblasti na osvete v Dunajskej Strede, tak to je už vyše štyridsať rokov! Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa...

Kino na osvete

04.04.2019

Tak na osvete máme po dlhých rokoch novinku. Akú? No predsa kino-premiéry v priamom prenose. Postupová súťaž neprofesionálnych filmových tvorcov CINEAMA, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave sa aj na Žitnom ostrove dočkala znovuzrodenia. A...

Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry

01.04.2019

Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, už šesťdesiateho ročníka, sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 20 a 21. III. 2019. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum...

II. cyklické tvorivé dielne: Sviatok slovenčiny

10.12.2018

Cyklické podujatie formou tvorivých dielní pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ pre pedagógov, žiakov a študentov škôl so slovenským vyučovacím jazykom okresu Dunajská Streda v priebehu mesiacov október a november t.r. Nultý...

Na osvete zdravo, na osvete veselo!!!

14.10.2018

V Dunajskej Strede práve prebiehajú už VI. tvorivé dielne pre ľudí, ktorí žijú v zdravotnom znevýhodnení. Hlavným organizátorom je Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/. Účastníci zo sociálnych domovov okresu, špeciálnych základných škôl a...

Fotosalón Svetového združenia maďarských fotografov

10.10.2018

Svetové združenie maď. fotografov je spolok zastrešujúci umelcov, ktorí žijú mimo svojej materskej krajiny – Maďarska. Nie sú to profesionáli so zvučnými titulmi z umeleckých škôl, ale ich práca je profesionálna a zvučná. Vernisáž výberu víťazných diel zo...

Žitnoostrovské pastelky na púti

09.10.2018

O výstave detských kresieb a malieb zo svetovej súťaže XIX. Žitnoostrovské pastelky sme písali viackrát. Niekomu sa môže zdať, že všetko už bolo povedané a o jednu reprízu viac alebo menej? A predsa, každá vernisáž z tejto  putovnej výstavy je iná a prináša...

Vernisáž s vôňou medu

18.09.2018

V podvečer 12. IX. 2018 v GALLERY NOVA bola slávnostne otvorená autorská výstava umeleckého fotografa PÁLA SEDLIAKA, úspešného člena Svetového zväzu maďarských fotografov, ako aj člena fotoklubu HELIOS v Komárne.

Žitnoostrovské pastelky 2018 sa vydali na púť

16.09.2018

Devätnásty ročník súťaže si tento rok píšu už svetoznáme Žitnoostrovské pastelky, výstava ktorých sa po veľkej premiére v júni t.r. vydala už v lete „na cesty“. Prvá výstava, výber hlavne z okresných účastníkov a výhercov, bola v auguste inštalovaná v...

Kurz historického písma – historickými nástrojmi

26.06.2018

Už tradične v posledných dňoch školského roka Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede pripravuje pre školákov bohatú ponuku zaujímavých činností. Určite najpútavejšie je písanie historickým písiem slovanskej hlaholiky a maďarského rovásírás...

XXI. Výtvarné SPEKTRUM 2018 - výzva

03.01.2018

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunajskej Strede, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj aj tento rok vyhlasuje okresnú súťaž vo výtvarnej tvorbe pre neprofesionálnych umelcov.

Stránky