Back to top

Voda, slnečné lúče, radosť, zábava, spev, tanec - XVII. prehliadka rómskych talentov, tentoraz na pláži

Publikované: 20. august 2022 - 9:59
Každý, kto sa 17. augusta 2022 zúčastnil prehliadky rómskych talentov si určite odniesol množstvo zážitkov. Pre v poradí už XVII. festival, ktorý sa konal s finančnou podporou KULTMINOR Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme zvolili netradičné miesto. Účinkujúcim domáci i zahraniční hostia kúpaliska mohli tlieskať pred otvoreným pódiom Thermalparku v Dunajskej Strede.
Voda, slnečné lúče, radosť, zábava, spev, tanec - XVII. prehliadka rómskych talentov, tentoraz na pláži

Celé predstavenie sa nieslo v znamení hudby, tanca a radosti. V programe boli zastúpené všetky vekové kategórie, ktoré vytvorili s divákmi výbornú, radostnú atmosféru. V podaní mimoriadne talentovaných rómskych detí a dospelých sme si vypočuli od rómskej folklórnej hudby až po pop music takmer všetky žánre, tlieskali sme rómskym tanečníčkam, videli sme predstavenie detského divadla. Medzi jednotlivými vystúpeniami odznela prednáška o histórii a živote Rómov, ktorú zostavil známy spisovateľ a umelecký fotograf z Dunajskej Stredy Július Vontszemű. V úvode už tradične zaznela rómska hymna v podaní súrodencov Beáty a Július Lendvaiovcov. Na pódiu ich vystriedali žiaci Spojenej školy v Okoči. Žiaci školy sú už roky nadšenými účastníkmi Prehliadky rómskych talentov, s množstvom ocenených a úspešných prác sa zapojili do výtvarnej súťaže rómskych detí pod názvom Farebný svet Rómov. S nadšením sa pripravujú na každé vystúpenie, aby ukázali kus svojho života, aby na javisku predviedli v čom sú veľmi dobrí, čo radi robia. Čo sa týka spevu a tanca, nevie ich nikto zastaviť. Na prehliadku pripravili tri programy. Predviedli rozprávku o malom kohútikovi, ukázali svoju vášeň pre tanec a milé publikum sa mohlo započúvať do cinkajúceho hlasu autistického dievčatka Kittike Győri. O Kittike musíme vedieť, že väčšinu dní trávi kreslením a spievaním. Na okresnej súťaži detských ľudových piesní Zlatá brána, ktorú organizuje tiež naše osvetové stredisko už dvakrát získala zlaté pásmo a je viacnásobne ocenenou víťazkou súťaží v kreslení. Deti pripravovali Mgr. Sarolta Krastenics a Mgr. Ildikó Hrubá. Členovia Speváckej skupiny Deti nádeje pri Komunitnom centre v Dunajskej Strede síce vystúpili pred publikom po prvý raz, napriek tomu na pódiu sa cítili sebaisto, nebáli sa, spievali a tancovali bez akýchkoľvek zábran. Pripravovali ich Mgr. Ildikó Sárközi a Gellért Ravasz. Tanečné vystúpenie tanečníc zo Zlatých Klasov Soni Sárköziovej a Alexandry Szalaiovej divákov veľmi zaujalo, veď niektorí si s nimi aj zatancovali. Za tanečnicami nasledovalo trio súrodencov. 12-ročná žiačka ZŠ Zoltána Kodálya s VJM v Dunajskej Strede Gabriella Egriová a Beáta Lendvai, ktorá po úspešnej maturite v septembri začína štúdium na Vysokej škole Sv. Alžbety, v sprievode 17-ročného brata, gitaristu Júliusa Lendvayho, kt. je absolventom kontrabasového odboru na Konzervatóriu v Győri, a je zároveň študentom SOŠ na Neratovickom nám. predniesli veselé rómske piesne. V programe vystúpila aj sólová tanečnica Tanečnej skupiny HABIBI Alexandra Hajdú. V pútavých kostýmoch pod vedením choreografky Hajnalky Hajdú ZOHRA predviedla orientálne tance. Alexandra a Hajnalka sú nielen tanečnicami, ale aj vášnivými učiteľkami tanca. Vyučovať deti zo znevýhodnených podmienok považujú za svoju srdcovú záležitosť. Ako záverečný hosť podujatia so skvelou produkciou vystúpil uznávaný spevák Jancsi Rigó. Divákov pobavil kyticou maďarských a rómskych piesní.

Ako sprievodné podujatie prehliadky si návštevníci Thermalparku mohli pozrieť výstavu reprodukcií najkrajších kresieb okresnej výtvarnej súťaže XVIII. Farebný svet Rómov. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 55 rómskych detí zo základných škôl v okrese Dunajská Streda. Predsedom poroty bol výtvarný pedagóg Mgr. Daniel Krascsenits, ktorý zo zaslaných 61 prác vybral 10 víťazných diel.

Potlesk cteného publika, usmiate tváre detí prezrádzali všetko: výborne sa zabávali. Ako darček od vedenia Thermalparku si mohli celý deň užívať bazény. Naše podujatie svojou prítomnosťou poctil Mgr. Attila Karaffa viceprimátor mesta Dunajská Streda, ktorý účinkujúcich potešil svojím sponzorským darom. Prehliadku, ktorú zorganizovala odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Láng finančne podporil KULTMINOR Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Občerstvenie bolo darom spoločnosti MINIT s.r.o. Ďakujeme veľmi pekne za podporu!

Text: Mgr. Ingrid Láng

Foto: grafik ŽOS

Toto ste už čítali?

Cookies