Back to top

XXIII. Žitnoostrovské pastelky v Győri: Kaštieľ BEZERÉDJ otvoril svoje sály

Publikované: 9. december 2022 - 11:16
O expozíciu nového ročníka Žitnoostrovských pasteliek je v družobnom meste Győr, každoročne veľký záujem. Z jednej výstavy sa vďaka dobrým vzťahom postupom času vyprofiloval celý seriál výstav – lebo Győr je veľký. A každoročne predstavitelia mesta, vicežupani či poslanci, príjmu pozvanie a odprevadia svojich víťazov k nám do Dunajskej Stredy na ocenenie v júni.
XXIII. Žitnoostrovské pastelky v Győri: Kaštieľ BEZERÉDJ otvoril svoje sály

Ostatné dva roky, bola však naša „pastelková misia“ u susedov prerušená. O to viac sme sa tešili, keď sme už v lete spoločne pripravovali novú šnúru výstav. Prvá sa uskutočnila ešte v septembri v MsKS Józsefa Attilu. Do toho však vstúpilo vládne nariadenie Maďarska, že určité kultúrne zariadenia prechádzajú na úsporný režim a termíny by sa opäť zrušili.

Ale to by neboli naše „p a s t e l k y “! Už dávno sledujeme, že si žijú svoj život. Po čase nám totiž zavolal András Benyik (inak dobrý anjel Pasteliek v Maďarku) organizátor MsKS Józsefa Attilu a oznámil nám, že vybavil výstavu v nových priestoroch, v prekrásnom zrekonštruovanom kaštieli BEZERÉDJ v odľahlej časti mesta Menfőcsanak dňa 15. XI. 2022 Priznáme sa, išli sme z Dunajskej Stredy tak dlho, že sme si mysleli, že vyjdeme pri Balatone... ale nie boli sme stále v Győri. V krásnom prírodnom prostredí, okolo vŕšky a lesy, kaštieľ v prekrásnom parku, vedľa historická kaplnka...

Veselým programom nás privítali deti zo súboru KATICA z miestnej materskej školy. Príhovor riaditeľky ŽOS Jany Svetlovskej v maďarskom jazyku predniesla Mgr. Ingrid Láng, odb. metodička ŽOS. Výstavu otvoril poslanec mesta Jenő Szabó, ktorý vysoko ocenil našu dlhoročnú spoluprácu a priateľské vzťahy. Zoznámili sme sa aj s riaditeľom kultúrneho stánku BEZERÉDJ, s pánom Vilmosom Nagyom, ktorý nás pozval na prehliadku výstavných sál a prezradil nám, že v decembri tu na festivale vystúpia aj naši speváci z Gabčíkova. Svet je malý ... Prítomná bola aj jedna z ocenených – Dórika Horváth, z miestnej škôlky, ktorá si v júni prebrala ocenenie u nás. Aké bolo prekvapenie, keď nám panie učiteľky z tejto škôlky porozprávali, že ony a naša MŠ na Rybnom trhu sú jediné, ktoré aj po rokoch udržujú družbu, navštevujú sa a spolupracujú.

Aj to je „dielo“ Pasteliek. Spájajú ľudí, prinášajú radosť a pokoj, rozveseľujú aj v dnešnej dobe.

Záštitu nad podujatím prevzal Jozef Viskupič, župan TTSK.

Podujatie v júni bolo realizované s príspevkom z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia, s príspevkom mesta Dunajská Streda, Veľkého Medera a darcov z nášho okresu. Tejto akcii v Győri bola venovaná aj veľká pozornosť médií, menovite spravodajský kanál Győr + už popoludní vydal správu slovom, obrazom a videom o vernisáži. Ďakujeme.

Zvlášť ďakujeme Andrásovi Benyikovi za ústretovú snahu pri hľadaní náhradných priestorov pre výstavu.

Vedúcou podujatia je PhDr. D. Madarásová, odborná metodička ŽOS.

Text: -sve-
Foto: žos-jAs

Toto ste už čítali?

Cookies