Back to top

Ako ďalej v prevencii ..?

Publikované: 21. apríl 2023 - 9:32
Žitnoostrovské osvetové stredisko pokračuje aj tento rok s obsiahlymi aktivitami v prevencii vzniku kriminality, drogovej závislosti a ďalších sociálno-negatívnych javov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede, s preventistkou kpt. Mgr. Ivetou Végh pripravujeme nový kalendár stretnutí v školách s aktuálnymi témami. Tá najaktuálnejšia, zdá sa, je šikanovanie, ktoré má plné pole pôsobnosti aj na internete.
Ako ďalej v prevencii ..?

Nedávno, dňa 14. apríla  2023 sa zástupcovia menovaných inštitúcii stretli v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska, ktorého sa zúčastnila kpt. Mgr. Iveta Végh z polície, Mgr. Štefan Radics, z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, ktorý je koordinátorom ochrany detí pred násilím. A za Osvetu sa zúčastnili Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka Mgr. Erika Sinová, odborná metodička.

Cieľom našej spolupráce je koordinácia Národného projektu podpory ochrany detí pred násilím pod názvom VIAC AKO NI(c)K, Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk v rámci nášho okresu.

Po vzájomnej informovanosti postupov v prevencii Mgr. Štefan Radics predostrel možnosti a postupy nového národného programu, ktorého je v rámci nášho okresu koordinátorom. Cieľom programu je prostredníctvom osobných stretnutí, prednášok, prezentácie a následnej diskusie zvýšiť právne vedomie detí a mládeže o aktuálnych „online“ problémoch. Upriamiť pozornosť na Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

Cieľovou skupinou sú všetky deti, žiaci a mládež, ktorí sú ohrození násilím, či už v bežnom živote alebo v digitálnom priestore.

Komunikácia je dvojjazyčná – v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk

Stop šikane v akejkoľvek podobe! Nevhodné prezývky, zosmiešňovanie.... Nie vždy to prichádza len od rovesníkov. Čo ak ma šikanuje nejaký dospelý? Kto mi pomôže?

Na tieto otázky vám odpovedia na NÁRODNEJ LINKE POMOCI !!! https://viacakonick.gov.sk/

Text: Mgr. E. Sinová

Foto: Bc. Á. Derzsi

Toto ste už čítali?

Cookies