Back to top

Hľadali sa Žitnoostrovskí rozsievači písmen pre vydanie literárnej zbierky

Publikované: 2. jún 2022 - 13:06
Začiatkom novembra 2021 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede (ktorého zriaďovateľom je TTSK) vyhlásilo výzvu pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským pôsobiacim v okrese Dunajská Streda. Medzi žiakmi z vyšších ročníkov hľadali mladých talentovaných spisovateľov a básnikov, aby ich diela pozbierali a v histórii osvetového strediska vydali prvú literárnu zbierku v maďarskom jazyku pod názvom Csallóközi betűvetők - Žitnoostrovskí rozsievači písmen.
Hľadali sa Žitnoostrovskí rozsievači písmen pre vydanie literárnej zbierky

Na výzvu sa ozvali z nasledujúcich škôl: ZŠ Mateja Corvína s VJM, Šamorín, ZŠ Bélu Bartóka s VJM, Veľký Meder, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Dolný Štál, Reformovaná ZŠ s VJM, Dolný Štál, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Orechová Potôň, ZŠ Jánosa Arany s VJM, Okoč, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Dunajská Streda, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Dolný Štál, ZŠ Attila Józsefa s VJM, Trhová Hradská, ZŠ Lászlóa Batthyányho – Strattmanna s VJM Horný Bar.

Z horeuvedených deviatich inštitúcií pedagógovia, ktorí pripravovali žiakov zaslali 44 diel. Básne, novely, rozprávky. Zborník je venovaný pamiatke Mihálya Babitsa. Témy literárnych diel mladých autorov boli zadané a týkali sa tematiky: Láska k prírode, Zavretí, ale predsa voľní - život v karanténe kvôli pandémii (Covid-19). Ostatné práce mali voliteľnú tematiku.

Diela literárneho zborníka lektorovala a zborník zostavila Mgr. Ildikó Ibolya. Tento rok sa podarilo zverejniť prácu 44 mladých nádejných spisovateľov, básnikov. Dúfajú, že v budúcnosti do projektu sa zapojí čoraz viac účastníkov.

Dlhé roky žiadali rôzne granty o podporu tejto aktivity, ale neúspešne Paradoxne – teraz z ušetreného rozpočtu sa to podarilo.

Projekt bol hradený z rozpočtu ŽOS.

Vedúcou podujatia bola Mgr. Ingrid Láng.

- ŽOS - Ingrid Láng -

Toto ste už čítali?

Cookies