Back to top

IV. Južné Slovensko spieva

Publikované: 18. november 2023 - 9:22
Koncert zborov južného Slovenska
Termín uskutočnenia: 
Sobota, 2023, november 18 - 17:00
Lokalita: 
Csaplár Benedek VMK, MsKS Benedeka Csaplára
Vstupné: 
-
Cookies