Back to top

Umenie radosti, pastelkami maľované

Publikované: 12. jún 2023 - 11:17
V úvode slávnostného otvorenia výstavy a odovzdávania ocenení - tak ako po minulé roky - pantomimický umelec Vlado Kulíšek očaril početné obecenstvo – rovnako deti aj dospelých.
Umenie radosti, pastelkami maľované

Po jeho smiechom sprevádzanom interaktívnom vystúpení moderátorka Edita Tilajčíková v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku pozdravila tých, ktorí prišli na podujatie z rôznych kútov Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Bulharska a nášho partnerského mesta Győr. Privítala vážených hostí, medzi nimi vicežupana Trnavského samosprávneho kraja Józsefa Berényiho, Attilu Karaffu, zástupcu primátora nášho mesta, riaditeľku MsKS Benedeka Csaplára Tímeu Takács, riaditeľa Žitnoostrovského múzea Ivána Nagya, vedúceho odboru kultúry a športu Úradu TTSK Petra Kadlica. Srdečne privítala aj delegáciu z partnerského mesta Dunajskej Stredy, mesta Győr: zástupcu primátora Szabolcsa Szelesa, Orsolyu Gyarmathy, referentku pre medzinárodné vzťahy z kancelárie primátora mesta Győr, a Móniku Várszegi, členku odbornej poroty.

Moderátorka vernisáže uviedla, že do 24. ročníka súťaže poslali takmer 1400 kresieb zo 6 krajín: Poľska, Srbska, Českej republiky, Maďarska, Bulharska a z celého Slovenska. Odborná porota v zložení Mónika Várszegi, výtvarná umelkyňa Eva Bachratá Linhartová, výtvarná pedagogička PhDr. Gitka KovačikováMgr. Art. Katarína Siposová, ako aj akademický sochár Alojz Drahoš, PhD. pod vedením predsedu PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. po dlhom a ťažkom zvažovaní vybrali na ocenenia 55 rovnocenných víťazných prác. Pri práci poroty aj tentoraz pomáhala metodička Žitnoostrovského osvetového strediska PhDr. Dagmar Madarásová a autorkou koncepcie výstavy bola, ako po všetky doterajšie roky trvania súťaže, PhDr. Kornélia Nagyová.

Po predstavení aktuálneho ročníka súťaže prítomných pozdravil podpredseda Trnavskej župy József Berényi.

„Je fantastické, že súťaž má za sebou už 24. ročník, keďže tí, ktorí toho času ako prví zaslali svoje dielka, dnes už možno majú vlastné deti,“ začal svoj krátky príhovor József Berényi. Dnes možno povedať, že táto medzinárodná súťaž prerástla do veľmi krásnej tradície a on sám sa vernisáže vždy s radosťou zúčastní. Vzápätí dodal:

„Ďakujem malým umelcom za túto výstavu, pretože vďaka nej aj my môžeme vidieť, ako svet vnímajú deti.

Chcel by som sa poďakovať aj rodičom za zaslanie týchto krásnych kresieb, pretože vďaka tomu môžeme zažiť túto krásnu výstavu. Pevne verím, že bude môcť byť zrealizovaná aj budúci rok, pre potešenie nás všetkých,“ ukončil svoje uvítacie slová József Berényi.

Szabolcs Szeles, viceprimátor mesta Győr, odovzdal prítomným srdečný pozdrav obyvateľov Győru. „Takéto podujatie je jednoducho fantastické, pretože presiahlo nielen hranice Dunajskej Stredy a Slovenska, ale aj susedné hranice,“ zdôraznil zástupca primátora. „To vzťahu medzi Dunajskou Stredou a Győrom dodáva ďalší rozmer a zároveň posilňuje bratské puto medzi oboma mestami.“

Vo svete epidémií, vojen, popri ekonomických a iných problémoch dnešnej doby „je dobré vidieť toto množstvo zázrakov, vnímať, ako vidíte svet vy, deti, pretože váš pohľad je úplne iný ako ten náš.

Zároveň je to upokojujúci pocit, že svet, ktorý nám tu predstavujete, bude ďalej žiť vo vás. Želám vám, aby ste vždy vnímali svet rovnako úžasný a farebný!"

- nadšene povedal zástupca primátora mesta Győr.

„Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí toto podujatie vytvorili, udržiavajú pri živote a pokračujú v ňom. A predovšetkým ďakujem vám, deti, že ste nám darovali takúto krásu,“ povedal Szabolcs Szeles.

Vo svojom krátkom hodnotení Bohumír Bachratý, ktorý je od začiatku predsedom odbornej poroty, veľmi pekne poďakoval, že môže byť opäť súčasťou tohto jedinečného podujatia.

„Toto je slávnostná chvíľa pre mnohých z vás, ktorí vystavujete po prvýkrát. To, čo vidíme okolo seba, je umenie radosti. Prajeme vám, aby bol váš život taký krásny, ako ho kreslíte na obrázkoch,“

- zneli milé slová predsedu poroty.

Po krátkych pozdravoch dostali malí vystavujúci umelci, ktorí prišli na vernisáž, svoje rozprávkové darčeky, certifikát pre víťazov súťaže a ako každý rok aj keramickú ceruzku, aby nikdy nezabudli, akého zázraku boli súčasťou.

Výber z prác 24. ročníka Žitnoostrovských pasteliek si môžu záujemcovia pozrieť vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea.

Na našich fotografiách z vernisáže sme zvečnili aj najmilšie chvíle zo slávnosti odovzdania ocenení.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies